Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 20/9/2021, 8:0
Lượt đọc: 21

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 01

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tiếng Việt

A a (tiết 1)

https://youtu.be/EECHQZowrlA

Tiếng Việt

A a (tiết 2)

Tiếng Việt

B b (tiết 1)

https://youtu.be/mIpuXunWpm8

Tiếng Việt

B b (tiết 2)

Tiếng Việt

C c, dấu huyền, dấu sắc (tiết 1, 2)

https://youtu.be/Z-GS-W0vD48

Tiếng Việt

Tiếng Việt

O o, dấu hỏi (tiết 1, 2)

https://youtu.be/3OmPc2ij6dc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thực hành ( 1 tiết )

https://youtu.be/ZmDPtKJ9ILg

Tiếng Việt

Ôn tập (tiết 1, 2)

https://youtu.be/7zTbSms0qjk

Tiếng Việt

Kể chuyện: Cá bò (1 tiết)

Toán

Lớp 1 của em (tiết 1)

https://youtu.be/WoMzAtbf3Bo

Toán

Vị trí (tiết 1)

https://youtu.be/bJ-X-wAGVKQ

Toán

Vị trí (tiết 2)

https://youtu.be/ejUloGB0oyY

Đạo đức

Mái ấm gia đình (tiết 1)

https://youtu.be/Ns5BYkj9Rdg

TNXH

Gia đình của em (tiết 1)

https://youtu.be/8ECLe8kMCXE

TNXH

Gia đình của em (tiết 2)

https://youtu.be/Hq4dXR0tOAo

HĐ trải nghiệm

SHDC: GIới thiệu học sinh lớp 1

 

HĐ trải nghiệm

SHCĐ: Dáng vẻ bên ngoài của em và của bạn

 

HĐ trải nghiệm

SHL: Em làm việc nhóm

 


Tác giả: TH LHC
Nguồn tin: TH LHC

88