Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 4/10/2021, 8:0
Lượt đọc: 21

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 03

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tiếng Việt (T1,2)

D d Đ đ (T1,2)

https://youtu.be/TpB20GhjSkQ

Tiếng Việt (T3,4)

I i K k (T1,2)

https://youtu.be/N632d1LFDoc

Tiếng Việt (T5,6)

L l H h (T1,2)

https://youtu.be/IwZbC9Uxa10

Tiếng Việt (T7,8)

ch kh (T1,2)

https://youtu.be/GNgwDtGoW3U

Tiếng Việt

Thực hành

https://www.youtube.com/watch?v=3ynRT-EXfys

Tiếng Việt

Ôn tập (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=rR_DFUZrZPs

Tiếng Việt

Ôn tập (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=OOUSmJIXAYc

Tiếng Việt

Kể chuyện: Bé và chị đi chợ

https://www.youtube.com/watch?v=su58atAFdso

HĐ trải nghiệm

SH theo chủ đề: Bức chân dung đáng yêu của em

https://www.youtube.com/watch?v=XlX9FZoi_Bo

HĐ trải nghiệm

SH lớp: Cùng bạn xây dựng lớp học đáng yêu

https://www.youtube.com/watch?v=y28AYKdT-eA

GD thể chất

Bài1 - Tiết 5: Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ, tập hợp hàng dọc, dòng hàng dọc, điểm số.

https://www.youtube.com/watch?v=UtTmtLVTKx0

GD thể chất

Bài 2 – Tiết 1: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, Điểm số, Dàn hàng và dồn hàng

https://www.youtube.com/watch?v=UtTmtLVTKx0

Toán

Xếp hình

https://youtu.be/xUxEzRNqxwA

Toán

TH&TN: Vui Trung Thu

https://www.youtube.com/watch?v=mHqRletQzYo

Toán

Các số 1, 2, 3

https://youtu.be/PihdAUwCJr0

TNXH

Nhà ở của em(T1)

https://www.youtube.com/watch?v=LcC5myz4q6g

TNXH

Nhà ở của em(T2)

https://www.youtube.com/watch?v=9lx_UGljrmM

Đạo đức

Quan tâm, chăm sóc ông bà cha mẹ(T1)

https://www.youtube.com/watch?v=9bjGpKKNV60

Âm nhạc

Tiết 3: Học hát: Tiếng trống trường – nhạc: Trần Thanh Tùng, thơ: Hà Phương Loan

https://youtu.be/uFLNdjKaZfc

Mĩ thuật

Tiết 3: Vẽ hình vuông và hình chữ nhật

https://youtu.be/Roa_cTDo8pE

Tiếng Anh

Starters -lesson 5

https://www.youtube.com/watch?v=UQhmcMwXp-8

Tiếng Anh

Starters -lesson 6

https://www.youtube.com/watch?v=2KkyyONV-AE


Tác giả: TH LHC
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86