Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 18/10/2021, 8:0
Lượt đọc: 24

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 05

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tiếng Việt

T t th nh (T.1)

https://youtu.be/SVun4ytBNAs

T t th nh (T.2)

https://youtu.be/B2ofhEhRHmg

R r tr (T.1)

https://youtu.be/e5ZlNTqsS3k

R r tr (T.2)

https://youtu.be/NVA7yY_cFLs

ia (T.1)

https://youtu.be/zn-mcLSo10s

ia (T.2)

https://youtu.be/uEGkw_vc7P0

ua ưa (T.1)

https://youtu.be/EJ2IoyQCtKk

ua ưa (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=HMnycsA0RIM

Thực hành

https://youtu.be/z1z_GTWYC3o

Ôn tập (T.1)

https://youtu.be/yET1vBeH2SU

Ôn tập (T.2)

https://youtu.be/C-MTxGk_jUE

Kể chuyện: Ba chú thỏ

https://youtu.be/cAWFB5FLXFM

Toán

Tách - Gộp số (T.2)

https://youtu.be/2SqOnyjrFrs

Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn

https://youtu.be/N-pQeVefpZg

So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn

https://youtu.be/BrIl_JG0kQc

Đạo Đức

Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (T.1)

https://youtu.be/I7wMdkDdFx8

Tự nhiên và Xã hội

Bài 5: Ôn tập chủ đề: Gia đình (T.1)

https://youtu.be/5E0dzn7BROs

Bài 5: Ôn tập chủ đề: Gia đình (T.2)

https://youtu.be/prIAsF_ZSrc

Hoạt động trải nghiệm

SH theo chủ đề: Những việc em thường làm ở nhà

https://youtu.be/YQtd3Ci4lAc

Âm nhạc

Tiết 5: “Khám phá và cảm nhận nhịp điệu của âm thanh”

https://www.youtube.com/watch?v=My7cZ1e-0fg

Mĩ Thuật

Chủ đề 2 “Ngôi nhà từ hình cơ bản”

https://www.youtube.com/watch?v=XTKTzcfg-Fw

Giáo dục thể chất

Tiết 9 -10: “Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng”

https://www.youtube.com/watch?v=0SKXQDbEAhE&t=332s

Tiếng Anh

Unit One-lesson 1

https://youtu.be/2_Dg9ukCeUo

Tiếng Anh

Unit One-lesson 2

https://www.youtube.com/watch?v=bUIlDWvaEDI


Tác giả: TH LHC
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86