Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 25/10/2021, 8:0
Lượt đọc: 36

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 06

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tiếng Việt

Bài 1: P-Ph (Tiết 1, 2)

https://youtu.be/xeVKHNUW4gU

Tiếng Việt

Bài 2: S-X (Tiết 1, 2)

https://youtu.be/tqObWJJy3Oo

Tiếng Việt

Khỉ và sư tử mới

https://youtu.be/a1oUNHepChM

Tiếng Việt

Bài 3: Q, q, qu Y,y ( Tiết 1, 2 )

https://www.youtube.com/watch?v=rW_T9tjM9EM

Toán

Các dấu =, >, < (tiết 1)

https://youtu.be/6O4Abphl_uM

Toán

Các dấu =, >, < (tiết 2)

https://youtu.be/sdO9GLnljvA

Toán

Số 6 (tiết 1)

https://youtu.be/SSzuoTap1Jg

TNXH

Trường học của em

https://youtu.be/-ERPnn0rlbY

Đạo đức

Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau.

https://youtu.be/Gg61gdpwOow

HĐ trải nghiệm

SHDC: Giới thiệu các hoạt động ở trường.

https://youtu.be/O5QRfEZH2Lo

HĐ trải nghiệm

SHCĐ: Mỗi ngày đến trường của em.

https://youtu.be/hrHksfup2ls

Âm nhạc

Học hát: Múa đàn

https://youtu.be/m36Hhyrn0E0

Mĩ thuật

Chủ đề 2: Ngôi nhà của em. Tiết 2: Vẽ nhà kết hợp với khung cảnh thiên nhiên

https://www.youtube.com/watch?v=einWO6WPoHg

GD thể chất

Động tác quay trái, quay phải và quay sau. ( Tiết 1,2)

https://www.youtube.com/watch?v=QtB-7ybjkGE

Tiếng Anh

Unit One-lesson 3

https://youtu.be/Q80UpOLj4wc

Tiếng Anh

Unit One-lesson 4

https://www.youtube.com/watch?v=5M4YZYmI9vQ


Tác giả: TH LHC
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86