Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Chủ nhật, 31/10/2021, 16:8
Lượt đọc: 34

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 07

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tuần 7

Tiếng Việt

ao – eo (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=w-F0afCAbCY

Tiếng Việt

ao – eo (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=F1pnO6qGA5k

Tiếng Việt

au – êu (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=9wX6dGnydpw

Tiếng Việt

au – êu (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=k5NWXe5G-xw

Tiếng Việt

â – âu (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=-YoWKZAHJUg

Tiếng Việt

â – âu (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=Pyf4KtObsWc

Tiếng Việt

iu – ưu (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=sTSHChMI6PU

Tiếng Việt

iu – ưu (tiết 2)

https://youtu.be/JHnT2zLY3iY

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 1

https://youtube.com/watch?v=6z0p5J50Jek&feature=share

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=d8WKqk6MFyU

Tiếng Việt

Thực hành

https://www.youtube.com/watch?v=i0OZdGWExkg&t=33s

Tiếng Việt

Rùa và Thỏ

https://www.youtube.com/watch?v=jMfdxtcvCuE

Toán

Số 6 (T.2)

https://youtu.be/Hk3_jU04BkE

Toán

Số 7 (T.1)

https://youtu.be/2EGgmtUjwRQ

Toán

Số 7 (T.2)

https://youtu.be/5foN3qM5K40

TNXH

Bài 7: Hoạt động ở trường em (T.1)

https://youtu.be/V86ayVe_D-U

TNXH

Bài 7: Hoạt động ở trường em (T.2)

https://youtu.be/-1NtKxw9uR4

Đạo đức

Bài 4: Tự giác làm việc ở trường (T.1)

https://youtu.be/-1NtKxw9uR4

HĐ trải nghiệm

SH theo chủ đề: An toàn mỗi ngày

https://youtu.be/IOT_Q92VKLg

Âm nhạc

Bài đọc nhạc Son, Mi

https://youtu.be/1Tr_KcszU_k

Mĩ thuật

Bài: Ghép hình nhà (tiết 3)

https://youtu.be/Oy5gZK0hl0U

GD thể chất

Ôn động tác quay trái, quay phải, quay sau (tiết 1)

https://youtu.be/bbF6fSzi-Ko

GD thể chất

Ôn động tác quay trái, quay phải, quay sau (tiết 2)

https://youtu.be/anOn9U-xL9Q

Tiếng Anh

Unit One-lesson 5

https://youtu.be/CkpyMrIHqIU

Tiếng Anh

Unit One-lesson 6

https://www.youtube.com/watch?v=ofoIZ86oM-s


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

87