Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 8/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 27

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 08

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tuần 8

Tiếng Việt

Bài ai - oi ( Tiết 1)

https://youtu.be/JYueXAYSc-E

Tiếng Việt

Bài ai - oi ( Tiết 2)

https://youtu.be/3JvxBCD7XRs

Tiếng Việt

Bài ôi - ơi ( Tiết 1)

https://youtu.be/pTCs65wqhM8

Tiếng Việt

Bài ôi - ơi ( Tiết 2)

https://youtu.be/ydoo-W7e_9k

Tiếng Việt

Bài ui - ưi (Tiết 1)

https://youtu.be/PAQs4UurVnc

Tiếng Việt

Bài ui - ưi ( Tiết 2)

https://youtu.be/zIDJARGRA1g

Tiếng Việt

Bài ay - ây ( Tiết 1)

https://youtu.be/0DCFs9kGkKc

Tiếng Việt

Bài ay- ây ( Tiết 2)

https://youtu.be/SZKQCix4q5s

Tiếng Việt

Bài ôn tập ( Tiết 1)

https://youtu.be/E8qa13iWelA

Tiếng Việt

Bài ôn tập ( Tiết 2)

https://youtu.be/ise3yVQffVw

Tiếng Việt

Bài kể chuyện: Cho nhau đồ chơi

https://youtu.be/R_kMw6dPA_o

Tiếng Việt

Bài thực hành

https://youtu.be/HfsKgwwn0UM

Toán

Bài: Số 8 (Tiết 1)

https://youtu.be/hvdFfLQBDDQ

Toán

Bài: Số 8 (Tiết 2)

https://youtu.be/FzT2PwhNQmY

Toán

Bài: Số 9 (Tiết 1)

https://youtu.be/Eg8XpAEau84

TNXH

Lớp học của em (Tiết 1)

https://youtu.be/OSfjk2yD1T4

TNXH

Lớp học của em (Tiết 2)

https://youtu.be/jTsqecTa4gs

Đạo đức

Tự giác làm việc ở trường (Tiết 2))

https://youtu.be/XOqyNbLBgnY

HĐ trải nghiệm

Để mỗi ngày là một ngày vui

https://youtu.be/CThts4fpzWo

HĐ trải nghiệm

Sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp

https://youtu.be/rN_PR5Pn8D0

Âm nhạc

Bài: Nhạc cụ

https://youtu.be/h5gpRuZMJDc

Mĩ thuật

Chủ đề 2: Ngôi nhà của em - Bài 4: Góc mĩ thuật của em

https://youtu.be/5IHaC2UXvkg

GD thể chất

Động tác vươn thở và động tác tay

https://youtu.be/EQpAO5zEUfo

GD thể chất

Động tác chân

https://youtu.be/VLC2iuycm3A

Tiếng Anh

Culture 1

https://youtu.be/JBdFDXcIRzg

Tiếng Anh

Review

https://youtu.be/yrSReO_rw-U

Tiếng Anh

Unit Two-lesson 1

https://youtu.be/1HhZlBrVXsQ

Tiếng Anh

Unit Two-lesson 2

https://youtu.be/cAkwksfDxnw


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

87