Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 15/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 72

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 09

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tuần 9

Tiếng Việt

ac âc (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=8cpXp3r5Lb0

Tiếng Việt

ac âc (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=3mGRMf2GDZU

Tiếng Việt

ă ăc (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=3mGRMf2GDZU

Tiếng Việt

ă ăc (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=m154sU2c_yk

Tiếng Việt

oc ôc (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=lfST_D2Hj14

Tiếng Việt

oc ôc (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=xCC5yzp9WmE

Tiếng Việt

uc ưc (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=JJboB5qXZEE

Tiếng Việt

uc ưc (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=giybJvbss44

Tiếng Việt

Thực hành

https://www.youtube.com/watch?v=8_1a_55HP7k

Tiếng Việt

Ôn tập (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=ZS7ycTZ4Im8

Tiếng Việt

Ôn tập (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=capMzFt2rBM

Tiếng Việt

Kể chuyện: Bọ rùa đi học

https://www.youtube.com/watch?v=af5wn4fPn48

Toán

Số 9 (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=xxVJjOj-_MM

Toán

Số 0

https://www.youtube.com/watch?v=a7Fs9K-YPFk

Toán

Số 10 (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=DrZciW84Vmc

TNXH

Bài 9: Hoạt động của lớp em (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=jBBFDO07Fa8

TNXH

Bài 9: Hoạt động của lớp em (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=3L8C9D_mbC8

Đạo đức

Bài 5: Tự giác làm việc ở nhà (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=mtvXfXaT_aI

HĐ trải nghiệm

SHDC: Tình bạn của chúng em

https://www.youtube.com/watch?v=aJ6-HWJ6eak

HĐ trải nghiệm

SH lớp: Lớp chúng mình

https://www.youtube.com/watch?v=9re3t4yEs5Y

HĐ trải nghiệm

SH theo chủ đề: Những người bạn đáng yêu

https://www.youtube.com/watch?v=bThCmW40DiE

Âm nhạc

Chủ đề 3: Bài ca lao động (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=d8dHsto2p_Y

Mĩ thuật

Chủ đề 3: Thiên nhiên và bầu trời (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=KUzg_GSwHj0

GD thể chất

Bài 2: Động tác chân, vặn mình

https://www.youtube.com/watch?v=YCoNB91sykM

Tiếng Anh

Unit Two-lesson 3

https://youtu.be/1EefBTSsvJc

Tiếng Anh

Unit Two-lesson 4

https://youtu.be/h6-2Qh0-E-E


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

87