Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 29/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 33

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 11

KHỐI 1 – TUẦN 11

MÔN

TIẾT

TÊN BÀI

LINK

T. Việt

(12 tiết)

1

BÀI 1. AN ĂN ÂN (Tiết 1)

https://youtu.be/S06bJvMd38A

2

BÀI 1. AN ĂN ÂN (Tiết 2)

https://youtu.be/ojeYJrnN6_U

3

BÀI 2. EN ÊN IN (tiết 1)

https://youtu.be/3E0KfkUqZrU

4

BÀI 2. EN ÊN IN (tiết 2)

https://youtu.be/29igaqfqauE

5

BÀI 3. ON ÔN (tiết 1)

https://youtu.be/HzeF7EpUmGE

6

BÀI 3. ON ÔN (tiết 2)

7

BÀI 4. ƠN UN (tiết 1)

https://youtu.be/3D66uA98wqs

8

BÀI 4. ƠN UN (tiết 2)

9

BÀI THỰC HÀNH

https://youtu.be/xsAMaYy2byM

10

BÀI 5. ÔN TẬP

https://youtu.be/N4LU-BdY2bo

11

12

KỂ CHUYỆN

https://youtu.be/RJjyYWWGAOs

Toán

(3 tiết)

1

Thực hành và trải nghiệm: Sông nước miền Tây

https://youtu.be/aTOZjbTv6XM

2

Kiểm Tra

https://youtu.be/4pC5nluRIu4

3

Phép cộng (Tiết 1)

https://youtu.be/7HOPDqEzgq8

TN&XH

(2 tiết)

1

Bài 11: Nơi em sinh sống (T.1)

https://youtu.be/Bl7TRSC_Huo

2

Bài 11: Nơi em sinh sống (T.2)

https://youtu.be/wDSI4a9JV2g

Đạo đức

1

Không nói dối và biết nhận lỗi (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=jIE4kzwSa1U

 

GDTC

(2 tiết)

1

Động tác điều hòa

https://youtu.be/vD9iE7wZZbQ

2

Ôn bài thể dục phát triển chung

https://youtu.be/jKSe0vmt4r0

Âm nhạc

1

Chủ đề 3: Đọc nhạc 1

https://youtu.be/QNT98jDCgNA

Mỹ thuật

1

Sấm chớp và cầu vồng.

https://youtu.be/H1a-uqVX8F8

HĐTN

1

Sinh hoạt theo chủ đề: Mái trường em yêu

https://youtu.be/Jgcag6wQ6hs

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

87