Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 6/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 17

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 12

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tuần 12

Tiếng Việt

ang ăng âng (tiết 1, 2)

https://youtu.be/-nYX1L6mJsk

Tiếng Việt

on ông (tiết 1, 2)

https://youtu.be/WY6bencDjvA

Tiếng Việt

ung ưng (tiêt 1, 2)

https://youtu.be/ZuKNwM4ajr0

Tiếng Việt

Bài 4 ach êch ich (Tiết 1)

https://youtu.be/ZsCFbFcOynk

Tiếng Việt

Bài 4: ach êch ich (Tiết 2)

https://youtu.be/janmwDc2wbU

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/OMZ_8Zxa76c

Tiếng Việt

Bài 5 Ôn tập

https://youtu.be/ahEvDlLqtH8

Tiếng Việt

Bài 5 Ôn tập

https://youtu.be/ahEvDlLqtH8

Tiếng Việt

Kể chuyện- Sự tích đèn Trung thu

https://youtu.be/9ZynkG0F9ao

Toán

Phép cộng (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=WO6jM8UD9Zw

Toán

Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=tfRygSUOpRc

Toán

Phép cộng trong phạm vi 10 (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=L4STbxTR87w

TNXH (2 tiết)

Công việc trong cộng đồng

https://www.youtube.com/watch?v=Nr-5of4BJ1o

Đạo đức

Không nói dối và biết nhận lỗi (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=JOYG7q-50LM

HĐ trải nghiệm

Bài 4: Yêu mến thầy, cô

https://youtu.be/wZQ6o2IMELA

Âm nhạc

Chủ đề 3: Bài ca lao động. Bài: Âm nhạc thường thức

https://youtu.be/R7H-q87Ivlk

Mĩ thuật

Bài: Sấm chớm và cầu vồng (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=rNclWzTC-Kk

GD thể chất

Ôn bài thể dục phát triển chung

https://youtu.be/m1a_LvRQVK0

GD thể chất

Ôn bài thể dục phát triển chung

https://youtu.be/m1a_LvRQVK0


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86