Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 20/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 12

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 14

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1


Tuần 14

Tiếng Việt

BÀI 1: AP- ĂP- ÂP (Tiết 1)

https://youtu.be/yfozygBlBZY

BÀI 1: AP- ĂP- Â (Tiết 2)

https://youtu.be/rwUy9h98Ztw

BÀI 2: EP- ÊP (tiết 1)

https://youtu.be/MWh69f-LM5c

BÀI 2: EP- ÊP (tiết 2)

https://youtu.be/suwh-zRtPpM

BÀI 3: OP- ÔP- ƠP (tiết 1)

https://youtu.be/h2Gr9ssbyIM

BÀI 3: OP- ÔP- ƠP (tiết 2)

https://youtu.be/tTDzpy_UXQ0

BÀI 4: IP- UP (tiết 1)

https://youtu.be/lwCAAHIYHd8

BÀI 4: IP- UP (tiết 2)

https://youtu.be/exECK-7ir0g

BÀI THỰC HÀNH

https://youtu.be/MWofGKl6Ais

BÀI 5. ÔN TẬP

https://youtu.be/FvhHydi5Xxk

KỂ CHUYỆN

https://youtu.be/4795Gs9QJDo

Toán

Phép trừ (tiết 1)

https://youtu.be/vS5BtrJXNco

Phép trừ (tiết 2)

https://youtu.be/ueUhT70UxPQ

Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 1)

https://youtu.be/yilBB3b_5tc

Đạo Đức

Bài 7: Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác (tiết 2)

https://youtu.be/a9MwSPzByrY

Tự nhiên và Xã hội

BÀI 14. Đi đường an toàn (Tiết 1)

https://youtu.be/GusDNOUwhpI

BÀI 14. Đi đường an toàn (Tiết 2)

https://youtu.be/gVlydEqOfB8

Hoạt động trải nghiệm

Chủ đề 4: Em tự chăm sóc và phục vụ bản thân
Bài: Sắm vai xử lý tình huống

https://youtu.be/iidiIe1m0ow

Âm nhạc

Học hát bài "Long lanh ngôi sao nhỏ", nghe nhạc

https://www.youtube.com/watch?v=GFnImsQt8Qc

Mĩ Thuật

Tuần 14/ Chủ đề: Khu vườn của em " Lá và cây"

https://www.youtube.com/watch?v=FLYd4ZO--GE

Giáo dục thể chất

Tuần 14: "Tư thế vận động cơ bản của tay"

https://www.youtube.com/watch?v=O_dKegVz2_Y&t=35s


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86