Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 27/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 15

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 15

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tuần 15

Tiếng Việt

anh,ênh,inh (t1,2)

https://youtu.be/YdLgG4tRHuU

Tiếng Việt

ươu (t1,2)

https://www.youtube.com/watch?v=r4h_xbl6Jfo

Tiếng Việt

iêu,yêu (t1,2)

https://youtu.be/RtXPlFZ9WBs

Tiếng Việt

uôi, ươi (t1,2)

https://youtu.be/BhGjmrRuJzg

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/nLG8Z8byX08

Tiếng Việt

Ôn tập

https://youtu.be/-n0GGYdRawM

Tiếng Việt

Kể chuyện: Sinh nhật đáng nhớ của mèo con

https://youtu.be/CRjWAL-OBT8

Toán

Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 2)

https://youtu.be/NX3K0wp2w5U

Toán

Phép trừ trong phạm vi 10 (tiết 3)

https://youtu.be/_qkZW3p7OmE

Toán

Trừ bằng cách đếm bớt (tiết 1)

https://youtu.be/KBLOCB5Nzks

TNXH

Ôn tập chủ đề: Cộng đồng địa phương (tiết 1)

https://youtu.be/PaDMguN2sK8

TNXH

Ôn tập chủ đề: Cộng đồng địa phương (tiết 2)

https://youtu.be/FNb2mC8lW-w

Đạo đức

Trả lại của rơi (t1)

https://youtu.be/YQ9s-_b6UOs

Đạo đức

Trả lại của rơi (t2)

https://youtu.be/6fy83ONyQaI

HĐ trải nghiệm

Em giữ gìn sức khỏe tiết 2

https://youtu.be/jV8YWmOW7rs

Âm nhạc

Thực hành bộ gõ cơ thể cho bài hát Lung linh ngôi sao nhỏ

https://youtu.be/UFeNEcCsLJE

Mĩ thuật

Bài Khu vườn của em

https://youtu.be/_9URFU-mhBY

GD thể chất

(Tiết 1, 2)

Tư thế vận động cơ bản của tay

https://youtu.be/7Grpe_AGpTQ


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86