Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 3/1/2022, 8:0
Lượt đọc: 20

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 16

Khối
lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

Tuần 16

Tiếng Việt

iêc, uôc, ươc (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=CIWsgshcjXU&t=3s

Tiếng Việt

iêc, uôc, ươc (T.2)

https://youtu.be/NwUet-7LArk

Tiếng Việt

iêt, yêt, uôt, ươt (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=KPETTzp9o_A

Tiếng Việt

iêt, yê,t uôt, ươt (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=SgP-lqFLtGk

Tiếng Việt

iên, yên (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=F08x9ZgSwh4

Tiếng Việt

iên, yên (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=2ng_rLtNHFk

Tiếng Việt

uôn, ươn(T.1)

https://youtu.be/HVemYJDRMWg

Tiếng Việt

uôn, ươn(T.2)

https://youtu.be/XK03c7xFWbM

Tiếng Việt

Ôn tập (T.1)

https://www.youtube.com/watch?v=GBB1-Z3ihq0

Tiếng Việt

Thực hành

https://youtu.be/Gmh9gu28TFc

Tiếng Việt

Kể chuyện: Giấc mơ của một cậu bé

https://www.youtube.com/watch?v=qPC_YEUm8xg&t=5s

Toán

Trừ bằng cách đếm bớt (Tiết 2)

https://youtu.be/XbpNvwv7mPo

Toán

Em làm được những gì ? (Tiết 1)

https://youtu.be/kNjanFLltnA

Toán

Em làm được những gì? (Tiết 2)

https://youtu.be/NhvUaDAGaGA

TNXH

Ôn tập - Đánh giá - GD địa phương

https://www.youtube.com/watch?v=ks709Uc9HTs&t=4s

TNXH

Ôn tập - Đánh giá - GD địa phương

https://www.youtube.com/watch?v=iyeXL0QgwSs

Đạo đức

Bài 8: Trả lại của rơi (T.2)

https://www.youtube.com/watch?v=9poJaaVa4Rw

HĐ trải nghiệm

SH theo chủ đề: Thực hành tự chăm sóc bản thân

https://www.youtube.com/watch?v=TwGGg0uujEw

Âm nhạc

Đọc nhạc: Mi, Son, La (tt)

https://www.youtube.com/watch?v=9CVbPZVQvFE

Mĩ thuật

Bài: Góc mĩ thuật

https://youtu.be/7qVoZZnt6_0

GD thể chất

Bài tư thế hai tay dang ngang

https://youtu.be/kSGB3SsUGfg


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86