Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 10/1/2022, 8:0
Lượt đọc: 20

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 17

Khối
lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 1

 

Tuần 17

Tiếng Việt

iêng yêng

https://youtu.be/TId5RQBn93I

https://youtu.be/9owNvQBd_NE

uông ương

https://youtu.be/yyajQKwwE6I

https://youtu.be/IWoGGYbfEJc

iêm yêm uôm ươm

https://youtu.be/ZD-Aeoc4knQ

https://youtu.be/FIOaWs1YJKU

iêp ươp

https://youtu.be/SM26c-bkltQ

https://youtu.be/fm23-1MCmT4

(Thực hành)

https://youtu.be/bVT-mLsiKcg

Ôn tập

https://youtu.be/UEKv0vqnR-Y

https://youtu.be/On_kQVtZguQ

Kể chuyện: Khúc rễ đa

https://youtu.be/9kvcZ8NDG1c

Toán

Em làm được những gì? (tt)

https://www.youtube.com/watch?v=acGorbFdLQY

Ôn tập học kì I

https://youtu.be/ULCi0WM9Nok

Ôn tập học kì I (tt)

https://youtu.be/6pvq7qm3VIM

TN&XH

Bài 16: Cây xung quanh em

https://youtu.be/DONsOqpcJ3w

https://youtu.be/T2H115AnJ-o

Đạo đức

Đánh giá định kì Học kì I.

https://youtu.be/pA2rVqHrYxg

Hoạt động trải nghiệm

Câu chuyện gia đình

https://youtu.be/WYScGksQMbo

Người thân trong gia đình

https://youtu.be/Jq7u2W_B7vs

Hoạt cảnh về tình yêu thương gia đình

https://youtu.be/zL4yYBzWBGI

GDTC

Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân

https://youtu.be/ajxgtjqNZU8

Ôn tập cuối kì 1 (3 tiết)

Mĩ thuật

Trưng bày
Đánh giá kết quả học tập

https://youtu.be/q9vzftC-ADc

Âm nhạc

Kiểm tra, đánh giá Học kì I

https://youtu.be/61d1hr0-0Lg


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

88