Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 17/1/2022, 8:0
Lượt đọc: 13

Khối 1 - Bài học trực tuyến Tuần 18

KHỐI LỚP

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI DẠY

Lớp 1

Tuần 18

Tiếng Việt (T1)

Ôn tập tiết 1

https://youtu.be/KVfByWYGhPg

Tiếng Việt (T2)

Ôn tập tiết 2

https://youtu.be/pNNoj7Irx9M

Tiếng Việt (T3)

Ôn tập tiết 3

https://youtu.be/RVvQZIt3v-U

Tiếng Việt (T4)

Ôn tập 2 (Tiết 1)

https://youtu.be/_np4iL4rLAk

Tiếng Việt (T5)

Ôn tập 2 (Tiết 2)

https://youtu.be/bmFsKCQUoSM

Tiếng Việt (T6)

Ôn tập 2 (Tiết 3)

https://youtu.be/TevSsyYuXXo

Tiếng Việt (T7)

Chủ đề 18: Bài 3 Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 1)

https://youtu.be/lZt9GIEtVUY

Tiếng Việt (T8)

Tiếng Việt (T9)

Chủ đề 18: Bài 3 Đánh giá cuối kỳ 1 (tiết 2)

https://youtu.be/cdxGdThnRoc

Tiếng Việt (T10)

Ôn tập CK1

https://drive.google.com/file/d/1sSYIGumNqjTUh_UOZzURTMe_fXbtTG4C/view

Tiếng Việt (T11)

Tiếng Việt (T12)

Toán

Ôn tập HKI tiết 3

https://youtu.be/EAHHAe6vkDE

Toán

Thực hành và trải nghiệm:
Em đi bộ theo luật giao thông.

https://youtu.be/dhwEK6ruKTo

Toán

Ôn tập kiểm tra CK1

https://drive.google.com/file/d/1F0gmtuvXdBEfEk8rmGDRiIE3440c0j1M/view

TNXH

Bài 18: Con vật quanh em (tiết 1)

https://youtu.be/w1Zv7yiHgYw

TNXH

Bài 18: Con vật quanh em (tiết 2)

https://youtu.be/k1LZMlt5Yb4

HĐTN

Món quà mừng xuân

https://www.youtube.com/watch?v=YG3nIh-2mKA

HĐTN

Biết ơn người thân

https://www.youtube.com/watch?v=aOSS2dAwHUs

Đạo đức

Sinh hoạt nề nếp

https://www.youtube.com/watch?v=qzZxGGCbeLA

GDTC

Bài 1: Tư thế vận động cơ bản của đầu, cổ

https://youtu.be/YWCuqVhSqMg

GDTC

Bài 3: Tư thế vận động cơ bản của chân

https://youtu.be/eIMOjAeRCfc

Âm nhạc

Ôn tập học kì 1

https://youtu.be/AgzF7BU0qwU

Mĩ thuật

Ôn tập học kì 1

https://youtu.be/ojvG1_YlDxQ

Tác giả: admin

88