Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 20/9/2021, 8:0
Lượt đọc: 23

Khối 2 - Bài học trực tuyến tuần 01

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 2

Tiếng Việt

Bé Mai đã lớn (tiết 1)- Đọc Bé Mai đã lớn

https://youtu.be/TLgFqIFBRM0

Tiếng Việt

Bé Mai đã lớn (tiết 2)- Đọc Bé Mai đã lớn

Tiếng Việt

Bé Mai đã lớn (tiết 3) – Viết chữ hoa A

https://youtu.be/6hi7Y2P9yF4

Tiếng Việt

Bé Mai đã lớn (tiết 4) – Từ và câu

Tiếng Việt

Thời gian biểu (tiết 1)-Đọc Thời gian biểu

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/tuan-1-thoi-gian-bieu-tiet-1-296-0

Tiếng Việt

Thời gian biểu (tiết 2) – Nghe viết Bé Mai đã lớn / Bảng chữ cái / Phân biệt c/k

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/tuan-1-thoi-gian-bieu-tiet-2-297-0

Tiếng Việt

Thời gian biểu (tiết 3) – MRVT Trẻ em

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/tuan-1-tiet-3-mrvt-tre-em-609-0

Tiếng Việt

Thời gian biểu (tiết 4) – Nói và đáp lời bày tỏ sự ngạc nhiên, lời khen ngợi.

https://drive.google.com/file/d/1jeqzOtJRlmbKHvGN7G67LjUdup119WgE/view?usp=sharing

Tiếng Việt

Thời gian biểu (tiết 5) – Nói, viết lời tự giới thiệu

(Tuần 1: Thời gian biểu (tiết 5) – Nói, viết lời tự giới thiệu. - Hệ thống học và thi trực tuyến (hcm.edu.vn)

Tiếng Việt

Thời gian biểu (tiết 6) – Đọc một truyện về trẻ em

https://drive.google.com/file/d/1LHXtio1kDtbZDNoJv6hoeRFMz7vUi26r/view?usp=sharing

Toán

Ôn tập các số đến 100 (tiết 1)

https://youtu.be/pt7pw6e-qY8

Toán

Ôn tập các số đến 100 (tiết 2)

https://youtu.be/i8IYQwhwAoA

Toán

Ước lượng

https://youtu.be/4CtnmpIW6-c

Toán

Số hạng – tổng (tiết 1)

https://youtu.be/z9TJuJsM-ys

Toán

Số hạng – tổng (tiết 2)

https://youtu.be/R1IP9oCLYQs

Đạo đức

Quý trọng thời gian (tiết 1)

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/bai-1-quy-trong-thoi-gian-608-0

TNXH

Các thế hệ trong gia đình (tiết 1)

https://youtu.be/KCre_xWB2aE

TNXH

Các thế hệ trong gia đình (tiết 2)

https://youtu.be/7Ajq2ac-xtE

HĐ trải nghiệm

SHDC: Tham gia Lễ khai giảng

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/tiet-1-21226-0

HĐ trải nghiệm

SHCĐ: Chơi trò chơi “ Tôi có thể”. Nhận biết những việc làm thể hiện sự thân thiện, vui vẻ của bản thân

HĐ trải nghiệm

SHL: Bầu chọn lớp trưởng, lớp phó..

Mĩ Thuật

Chủ Đề 1: ĐẠI DƯƠNG MÊNH MÔNG:

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/bai-1-bau-troi-va-bien-tiet-1-21223-0

Thể dục

Giới thiệu chương trình và phổ biến nội qui lớp học.

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/bai-1-tu-the-ung-nghiem-ung-nghi-va-tap-hop-hang-doc-dong-hang-doc-iem-so-21224-0


Tác giả: TH LHC
Nguồn tin: TH LHC

87