Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 27/9/2021, 8:0
Lượt đọc: 14

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 02

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 2

Tiếng Việt

Ngày hôm qua đâu rồi ( tiết 1)

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/tuan-2-ngay-hom-qua-au-roi-tiet-1-735-0

Tiếng Việt

Ngày hôm qua đâu rồi ( tiết 2)

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/tuan-2-ngay-hom-qua-au-roi-tiet-2-737-0

Tiếng Việt

Ngày hôm qua đâu rồi ( tiết 3)

https://drive.google.com/file/d/1ZyiX34igZor2FqxRa7onXk6ZVBejL64d/view?usp=sharing

Tiếng Việt

Ngày hôm qua đâu rồi ( tiết 4)

https://drive.google.com/file/d/1r8Nq7szfqr5tXiwfBpW5NsWcwZDQCjrv/view?usp=sharing

Tiếng Việt

ÚT Tin ( tiết 1 )

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/tuan-2-ut-tin-tiet-1-2-744-0

Tiếng Việt

ÚT Tin ( tiết 2 )

https://drive.google.com/file/d/11F4jxTtABwpAt9sgpKRhFPaCeWX5-Xqt/view?usp=sharing

Tiếng Việt

ÚT Tin ( tiết 3 )

https://youtu.be/HoKPRDK_tQQ

Tiếng Việt

ÚT Tin ( tiết 4 )

https://drive.google.com/file/d/1HSYM_yaOI_FY5K7SJ143slysPGlRKxgS/view?usp=sharing

Tiếng Việt

ÚT Tin ( tiết 5 )

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/tuan-2-ut-tin-tiet-5-747-0

Tiếng Việt

ÚT Tin ( tiết 6 )

https://drive.google.com/file/d/1dzITFJDHKPmYkq6YHDg_O3g-Te52P-7j/view?usp=sharing

Toán

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu ( tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=JOW19t3GZQs

Toán

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu ( tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=cT1Q1FYkAxI

Toán

Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu ( tiết 1)

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/tuan-2-nhieu-hon-hay-it-hon-bao-nhieu-tiet-1-729-0

Toán

Nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu ( tiết 2 )

https://hoctructuyen.hcm.edu.vn/hoc-truc-tuyen/tuan-2-nhieu-hon-hay-it-hon-bao-nhieu-tiet-2-730-0

Toán

Em làm được những gì ? ( tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=DqS-A9pQdjA

TNXH

Nghề nghiệp của người thân trong gia đình ( tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=xXHkxp62kOY

TNXH

Nghề nghiệp của người thân trong gia đình ( tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=TEV7OQz7r_M

Đạo đức

Quý trọng thời gian (tiết 2)

https://youtu.be/IYv91gDInz0

HĐ trải nghiệm

Sinh hoạt dưới cờ: Tham gia học tập nội quy nhà trường

https://youtu.be/1aAd6XNhMhI

HĐ trải nghiệm

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

https://youtu.be/QOXL4jFOBkg

HĐ trải nghiệm

Sinh hoạt lớp: Tham gia xây dựng nội quy lớp học

https://youtu.be/ue1-eagbfeo

Âm nhạc

Chủ đề 1: Rộn ràng ngày mới - Tiết 2: Hát ngày mùa vui (Dân ca Thái- Lời mới Hoàng Lân)

https://www.youtube.com/watch?v=FrNlw1qsQ1E

Mĩ thuật

Chủ đề 1: Đại dương mênh mông - Bài 1: Bầu trời và biển (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=lffw5P5jrKw

GD thể chất

Bài 1: Chuyển đội hình hàng
dọc, hàng ngang thành đội hình vòng tròn

https://youtu.be/uJFEom9OBwc


Tác giả: TH LHC
Nguồn tin: TH LHC

88