Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 18/10/2021, 8:0
Lượt đọc: 50

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 05

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 2

TOÁN

- Phép cộng có tổng bằng 10 (trang 39)

https://youtu.be/5-kE_gJ-TEs

- 9 cộng với một số (trang 40)

https://www.youtube.com/watch?v=qMbTpfAxCQI&feature=emb_title

8 cộng với một số

https://www.youtube.com/watch?v=mMpvYmBYzog&list=TLPQMjkwODIwMjE5eZ0TwknEZA&index=2

7 cộng với một số, 6 cộng một số (t1)

https://youtu.be/p1lnCClQy9E

7 cộng với một số, 6 cộng với một số (t2)

https://www.youtube.com/watch?v=uNPi4iZgwQM

TIẾNG VIỆT

Tập đọc (Bài 1): Bọ rùa tìm mẹ( Tiết 1, 2)

https://youtu.be/jKhI6Nnx1nk

Tập viết: Chữ D, Đ( Tiết 3)

https://www.youtube.com/watch?v=EVH0zU8JUZE

LTVC : Từ chỉ đặc điểm. Câu kiểu Ai thế nào? (Tiết 4)

https://www.youtube.com/watch?v=Y93U-1V9Ea8

Tập đọc (Bài 2): Cánh đồng của bố (SGK/ trang 45) - Tiết 1

https://youtu.be/XhgZuBAQ1zE

Chính tả : Nghe- viết Bọ rùa tìm mẹ . Tiết 2

https://youtu.be/Jpphz1vVB1U

LTVC : Tiết 3 - MRVT Gia đình (sgk/trang 47)

https://www.youtube.com/watch?v=F4WrQp5G7nI

Tập làm văn : Nói và đáp lời chia tay, lời từ chối - Tiết 4

https://www.youtube.com/watch?v=nDW50G74zCo

Tập làm văn: Viết tin nhắn. Tiết 5

https://www.youtube.com/watch?v=of263DngZ98

Kể chuyện: Đọc một truyện về gia đình . Tiết 6

https://www.youtube.com/watch?v=uvtEALSjjxg&feature=emb_title

Đạo đức

Bảo quản đồ dùng cá nhân (Tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=183&v=UN3UjKz0qkY&feature=emb_title

TNXH

Ôn tập chủ đề gia đình

https://www.youtube.com/watch?v=7VlnUDKsWVU&feature=emb_title

HĐTN

Vì một cuộc sổng an toàn . Tiết 2

https://youtu.be/fer5VwY6zss

GDTC

Tiết 9- 10: “Chuyển đội hình vòng tròn thành đội hình hàng dọc, hàng ngang”

https://www.youtube.com/watch?v=NKGhVLM8psc

Mĩ thuật

Tiết 5: “ Đại dương trong mắt em”

https://www.youtube.com/watch?v=sSH6Ehs0WX8

Âm nhạc

Tiết 5: Chủ đề 2: Nhịp điệu bạn bè “Khám phá”

https://www.youtube.com/watch?v=g9HUbBVz5f4


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

164