Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Chủ nhật, 31/10/2021, 16:10
Lượt đọc: 28

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 07

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 2

 

Tuần 7

Tiếng Việt

Tiết 1- Đọc Cô chủ nhà tí hon

https://youtu.be/BvG-3oSYep4

Tiếng Việt

Tiết 2- Đọc Cô chủ nhà tí hon

https://youtu.be/TqaDko_1NY8

Tiếng Việt

Tiết 3- Viết chữ hoa G, Gọi dạ bảo vâng

https://youtu.be/bhTxciOaMms

Tiếng Việt

Tiết 4- Từ chỉ hoạt động. Câu kiểu Ai làm gì?

https://youtu.be/fOCsbs0uxrc

Tiếng Việt

Tiết 1- Đọc Bưu thiếp

https://youtu.be/GVkwtcnI2-U

Tiếng Việt

Tiết 2- Nhìn - viết Ông tôi.
Phân biệt ng/ngh; iu/ưu, g/r

https://youtu.be/5uQ6689tPHY

Tiếng Việt

Tiết 3- Mở rộng vốn từ Gia đình (tt)

https://youtu.be/xmtl06NXimU

Tiếng Việt

Tiết 4- Nói và đáp lời chào hỏi

https://youtu.be/NMzbJjYBnWk

Tiếng Việt

Tiết 5- Nói, viết lời xin lỗi

https://youtu.be/BglHoBk8cAs

Tiếng Việt

Tiết 6- Đọc một bài thơ về gia đình

https://youtu.be/5e3v1Z0WHfE

Toán

Bài: Ba điểm thẳng hàng (trang 54, 55)

https://youtu.be/1RNHm3tsDoM

Toán

Bài: Em làm được những gì? (Tiết 1) (trang 56)

https://youtu.be/yZNnX2ldZL8

Toán

Bài: Em làm được những gì? (Tiết 2) (trang 57, 58)

https://youtu.be/qWjGUqHUGt4

Toán

Bài: Phép trừ có hiệu bằng 10 (trang 59)

https://youtu.be/MseYNwJkAu8

Toán

Bài: 11 trừ đi một số (trang 60, 61)

https://youtu.be/i6zmgFoCllA

TNXH

Bài 7: Ngày nhà giáo Việt Nam ( tiết 1)

https://youtu.be/MY0D-5dUpF4

TNXH

Bài 7: Ngày nhà giáo Việt Nam ( tiết 2)

https://youtu.be/QWuCkI3e-DY

Đạo đức

Bài 4: Bảo quản đồ dùng gia đình (tiết 1)

https://studio.youtube.com/video/A-ksIC2_S2w/edit

HĐ trải nghiệm

Chủ đề: Chơi trò chơi Bingo.
Xác định các bước xử trí khi bị lạc.

LINK KHÔNG MỞ ĐƯỢC TÌM SỞ CHƯA CÓ BỔ SUNG SAU.

Âm nhạc

Đọc nhạc Đồ Rê Mi Son La

30 tháng 8, 2021 - YouTube

Mĩ thuật

Bài: Phương tiện giao thông (tiết 1)

https://youtu.be/vZmWnWBGlJA

GD thể chất

Ôn động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại (tiết 1)

https://youtu.be/r_yU-uPhxaA

GD thể chất

Ôn động tác giậm chân tại chỗ, đứng lại (tiết 2)

https://youtu.be/i-6nIpcWZtg

Tiếng Anh

Unit 1: Is this your Mom? - Lesson 5

https://youtu.be/1w0zptO-rKc

Tiếng Anh

Unit 1: Is this your Mom? - Lesson 6

https://www.youtube.com/watch?v=tpTuJzLJw_E


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

86