Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 15/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 29

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 09

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 2

Tuần 9

Tiếng Việt

Ôn tập 1

https://youtu.be/am-tOVfZrh0

Tiếng Việt

Ôn tập 2

https://youtu.be/8yE61_BVB1s

Tiếng Việt

Ôn tập 3

https://youtu.be/5cq1jqpEjaA

Tiếng Việt

Ôn tập 4

https://www.youtube.com/watch?v=GkTfAn8IVVM

Tiếng Việt

Ôn tập 5

https://www.youtube.com/watch?v=TJGS8g5MOyE

Toán

Bảng trừ (t2)

https://youtu.be/dj-rzCwCcMo

Toán

Bảng trừ (t3)

https://youtu.be/48ZzURjfP6Q

Toán

Em giải bài toán (t1)

https://youtu.be/HvytCLvUgRI

Toán

Em giải bài toán (t2)

https://www.youtube.com/watch?v=dOARMVFVkQ8&t=2s

Toán

Bài toán nhiều hơn

https://www.youtube.com/watch?v=DTih7CKx4iU

TNXH

Ôn tập chủ đề Trường học (T1)

https://www.youtube.com/watch?v=Kj0AoBjSy-w&t=

TNXH

Ôn tập chủ đề Trường học (T2)

https://www.youtube.com/watch?v=mBJXLkqMnw4

Đạo đức

Kính trọng thầy giáo, cô giáo và yêu quý bạn bè (T1)

https://www.youtube.com/watch?v=J_ZiAeMMw10

HĐ trải nghiệm

Sinh hoạt dưới cờ: Tháng hành động “Em là HS thân thiện”

https://www.youtube.com/watch?v=FADRLkOL654

HĐ trải nghiệm

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

 

HĐ trải nghiệm

Sinh hoạt lớp: Chia sẻ về sản phẩm đã làm theo chủ đề “Thầy cô trong trái tim em”

https://www.youtube.com/watch?v=kWMRaqcXDsE

Mĩ thuật

Cặp sách xinh xắn

https://youtu.be/DJdYYnKNmSU

GD thể chất

Đi theo hướng thẳng

https://youtu.be/UAX9ir3tPm0

GD thể chất

Đi theo hướng thẳng

https://youtu.be/UAX9ir3tPm0

Âm nhạc

Ôn tập giữa HKI

 

Tiếng Anh

+ Unit 1 Culture : PETS IN THAILAND ( trang 52)

https://youtu.be/GJi0MFDh63g

Tiếng Anh

+ Consolidation Unit 1 (Ôn tập Unit 1) (trang 10 - 15)

https://www.youtube.com/watch?v=pQNSzMMTeOw


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

86