Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 22/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 19

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 10

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 2

Tuần 10

Tiếng Việt

Đọc: Cô chủ không biết quý tình bạn.

https://youtu.be/upBNzKgf0I0

Tiếng Việt

Viết: Chữ hoa I, Im lặng lắng nghe

https://youtu.be/ZhCLOnDT-4Y

Tiếng Việt

Từ chỉ đặc điểm. Dấu chấm hỏi.

https://youtu.be/ASLefWo1GK4

Tiếng Việt

Đọc: Đồng hồ báo thức.

https://youtu.be/8XIHeGNv_MQ

Tiếng Việt

Nghe viết: Đồng hồ báo thức.Phân biệt c/k; ay/ây; ăc/ât.

https://youtu.be/fmplluhfSmE

Tiếng Việt

Mở rộng vốn từ Đồ vật.

https://youtu.be/mRTA3RSYiV4

Tiếng Việt

Nói và đáp lời xin lỗi, lời từ chối.

https://youtu.be/YXrUng4chgs

Tiếng Việt

Giới thiệu đồ vật quen thuộc.

https://youtu.be/nD2-YneEGWI

Toán

Bài toán ít hơn

https://youtu.be/6DOCaQt7eDc

Toán

Đựng nhiều nước, đựng ít nước

https://www.youtube.com/watch?v=ooHijbo9_aA

Toán

Lít

https://www.youtube.com/watch?v=lq6e483ctrs

Toán

Em làm được những gì?

https://www.youtube.com/watch?v=FejDe6O-4mw

Toán

Em làm được những gì?

https://www.youtube.com/watch?v=xneiWyryrys

TNXH

Đường giao thông (Tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=ZyZI3uCCxnk

TNXH

Đường giao thông (Tiết 2)

https://youtu.be/vgyXv7NBg5M

Đạo đức

Kính trọng thầy giáo, cô giáo (Tiết 2)

https://youtu.be/06Nm9mSkxDs

HĐ trải nghiệm

Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Kính yêu thầy cô. Thân thiện với bạn bè

https://youtu.be/hwkiQiRRXyk

HĐ trải nghiệm

Âm nhạc

Học chủ đề 3: Vui bước tới trường. Tiết 2: Học hát Trên con đường đến trường.

https://youtu.be/6xOwaidvz-E

Mĩ thuật

Chủ đề 2 : Đường đến trường em. Cặp sách xinh xắn

https://youtu.be/4rvyl_8vrFk

GD thể chất

Bài 19: Đi theo hướng thẳng – Trò chơi

https://youtu.be/AUbJVaKNMco

GD thể chất

Bài 20: Đi theo hướng thẳng – Trò chơi

Tiếng Anh

+ Unit 2 He’s happy - Lesson 3 (trang 18)

https://www.youtube.com/watch?v=cP-j9s2qQpI

Tiếng Anh

+ Unit 2 He’s happy - Lesson 4 (trang 19)

https://youtu.be/FsDXR5j0zls


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

86