Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 6/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 11

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 12

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 2

Tuần 12

Tiếng Việt

Bài 1: Bàn tay dịu dàng (tiết 1)

https://youtu.be/HVnO981-Q3U

Tiếng Việt

Bài 1: Bàn tay dịu dàng (tiết 2)

https://youtu.be/5HP_GW0oJBM

Tiếng Việt

Bài 1: Bàn tay dịu dàng (tiết 3)

https://youtu.be/4juDPRMwyLA

Tiếng Việt

Bài 1: Bàn tay dịu dàng (tiết 4)

https://youtu.be/IehOMzCGrFg

Tiếng Việt

Bài 2: Danh sách tổ em (tiết 1)

https://youtu.be/tfnfyTirq5o

Tiếng Việt

Danh sách tổ em ( t2) – Nghe- viết Bàn tay dịu dàng. Bảng chữ cái. Phân biệt ch/tr, ăc/ăt

https://www.youtube.com/watch?v=6V9Uk_l9GTM

Tiếng Việt

Danh sách tổ em ( t3)- Mở rộng vốn từ Trường học.

https://youtu.be/qjv3-0SvB0A

Tiếng Việt

Danh sách tổ em (t4)- Nói đáp lời chia buồn, lời chia tay.

https://youtu.be/PnFiUs7SCPM

Tiếng Việt

Danh sách tổ em (t5) Luyện tập giới thiệu đồ vật quen thuộc ( tiếp theo).

https://youtu.be/pfliPyyNZGg

Tiếng Việt

Danh sách tổ em (t6) – Đọc thuộc một bài thơ về trường học.

https://youtu.be/Wr29H0EiWxA

Toán

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100/tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=kbh1bUVLGp0

Toán

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100/tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=06gv0uyj_uM

Toán

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100/tiết 3

https://www.youtube.com/watch?v=lTixceRoiYY

Toán

Em làm được những gì?/tiêt 1

https://www.youtube.com/watch?v=O9m0pjXcuM4

Toán

Em làm được những gì?/tiêt 2

https://www.youtube.com/watch?v=8_ZqxzD1zuU

TN&XH

Tham gia giao thông an toàn (tiết 1)

https://youtu.be/sgAjMZkED7I

TN&XH

Tham gia giao thông an toàn (tiết 2)

https://youtu.be/lMawYweNHvc

Đạo đức

Quan tâm, giúp đỡ bạn

https://youtu.be/1ldVc2VylUM

HĐ trải nghiệm

Chơi trò chơi "kết bạn". Thực hành tìm kiếm sự hỗ trợ khi hòa giải với bạn (tiết 2)

https://youtu.be/-5OAryBGWWs

Âm nhạc

Bài hát; Trên con đường đế trường. Thực hành
gõ song loan.

https://youtu.be/Jf7IB6KJzes

Mĩ thuật

Bài 3: Cổng trường nhộn nhịp(tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=rPjNTkCsJEA

GD thể chất

Chủ đề: Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
Bài 2: Đi thay đổi hướng

https://www.youtube.com/watch?v=3cslnGyPles

GD thể chất


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

164