Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 13/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 10

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 13

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 2

Tuần 13

Tiếng Việt

Yêu lắm trường ơi (t1)

https://youtu.be/R_1oG28r3RI

Tiếng Việt

Yêu lắm trường ơi (t2)

Tiếng Việt

Yêu lắm trường ơi (t3)

https://youtu.be/mIIh20w7DXA

Tiếng Việt

Yêu lắm trường ơi (t4)

https://youtu.be/TyAMdFj9sWY

Tiếng Việt

Góc nhỏ yêu thương (t1)

https://youtu.be/GaU8u2dEtuo

Tiếng Việt

Góc nhỏ yêu thương (t2)

https://youtu.be/rlqDANElc1M

Tiếng Việt

Góc nhỏ yêu thương (t3)

https://youtu.be/-FRwMRIhZeA

Tiếng Việt

Góc nhỏ yêu thương (t4)

https://youtu.be/UEH8cVXVaDs

Tiếng Việt

Góc nhỏ yêu thương (t5)

https://youtu.be/EQyVmA78zoI

Tiếng Việt

Góc nhỏ yêu thương (t6)

https://youtu.be/93IU5IC7H0I

Toán

Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục (t1)

https://www.youtube.com/embed/0JrLtSNtB5I

Toán

Phép trừ có số bị trừ là số tròn chục (t2)

https://youtu.be/IPn5N9RY5gI

Toán

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (t1)

https://youtu.be/esKv5ZLGU3s

Toán

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (t2)

https://youtu.be/dvNO19e1b88

Toán

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100 (t3)

https://youtu.be/0kZAOiUYDsw

TNXH

Hoạt động mua bán hàng hóa (t1)

https://youtu.be/PnIgHp_jz74

TNXH

Hoạt động mua bán hàng hóa (t2)

https://youtu.be/Drwy6_0CCJU

Đạo đức

Bài 8: Chia sẻ yêu thương (t1)

https://youtu.be/SNxcXo8xCyo

HĐ trải nghiệm

Hoạt động giáo dục theo chủ đề

https://www.youtube.com/embed/h21HRkQ4DlM

HĐ trải nghiệm

sinh hoạt lớp

https://youtu.be/ZIOwQsOD2o0

Âm nhạc

Chủ để 3 “Vui bước đến trường”

https://youtu.be/rSLprS8-xig

Mĩ thuật

Con mèo tinh nghịch

https://youtu.be/8ogCut8_7CQ

GD thể chất

Đi theo đường kẻ thẳng

https://youtu.be/guz81zzaL5E

Tiếng Anh

Unit 3: Are these his pants? - Lesson 1

https://www.youtube.com/watch?v=65w0sufufbg&ab_channel=PhuongHong

Unit 3: Are these his pants? - Lesson 2

https://www.youtube.com/watch?v=fiYE-lcQNzk&ab_channel=PhuongHong


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

164