Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 27/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 10

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 15

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 2

Tuần 15

Tiếng Việt

Bài 3: Khi Trang sách mở ra (Tiết 1,2)

https://youtu.be/XXXD_OAVehk

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Bài 3: Khi Trang sách mở ra (Tiết 3)

https://youtu.be/bD42Pfj_cSw

Tiếng Việt

Bài 3: Khi Trang sách mở ra (Tiết 4)

https://youtu.be/kuyn1t-YHdc

Tiếng Việt

Bài 4: Bạn mới ( Tiết 1)

https://youtu.be/MEzhpxHUzgo

Tiếng Việt

Bài 4: Bạn mới ( Tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=e5MvoYoRAfo

Tiếng Việt

Bài 4: Bạn mới ( Tiết 3)

https://youtu.be/WnvdtgP1rVs

Tiếng Việt

Bài 4: Bạn mới ( Tiết 4)

https://youtu.be/NrMF7maMZ1E

Tiếng Việt

Bài 4: Bạn mới (Tiết 5)

https://youtu.be/abmuaPMzHEk

Tiếng Việt

Bài 4: Bạn mới (Tiết 6)

https://youtu.be/IC5g8eIkc6c

Toán

Biểu đồ tranh (tiết 3) trang 103-104

https://youtu.be/3zdLLCh23hA

Toán

Có thể, chắc chắn, không thể trang 105

https://youtu.be/RM-orZBhFsg

Toán

Ngày, giờ (tiết 1) trang 106-107

https://youtu.be/NIamXzRFakc

Toán

Ngày, giờ (tiết2) trang 108-109

https://youtu.be/801bxFM-U8g

Toán

Ngày, tháng (tiết 1) trang 110

https://youtu.be/iEy4rS3HKuY

TN&XH (2 tiết)

Thực vật sống ở đâu? (Tiết 1, 2)

https://youtu.be/AYObBifuv5A

Đạo đức

Những sắc màu cảm xúc (tiết 2)

https://youtu.be/BFquRBCoKO8

HĐ trải nghiệm

SHDC: Giao lưu tìm hiểu truyền thống quê em

https://youtu.be/vszVKrHuQw0

HĐ trải nghiệm

SHCD: Chia sẻ những việc làm để giúp người có hoàn cảnh khó khăn

https://youtu.be/_SOhRoH6giQ

HĐ trải nghiệm

SHL: Vẽ tranh theo chủ đề “Chú bộ đội bảo vệ quê hương”

https://youtu.be/d66LE0APgzU

Âm nhạc

Đọc nhạc

https://youtu.be/ls9ZEviB7QY

Mĩ thuật

Bài: Sinh nhật vui vẻ (Tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=2PGbXKJiOY0

GD thể chất

Đi thay đổi hướng

https://youtu.be/Ayd9T0LQFX4

Tiếng Anh

Unit 3 : Are these his pants ? Lesson 5

https://youtu.be/sQ8V5Td0WAA

Tiếng Anh

Unit 3 : Are these his pants ? Lesson 6

https://youtu.be/0LXsEkUPRSk


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

164