Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 3/1/2022, 8:0
Lượt đọc: 17

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 16

Khối
lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 2

Tuần 16

Tiếng Việt

Mẹ của Oanh (tiết 1)

https://youtu.be/Xqj-zMreOaY

Tiếng Việt

Mẹ của Oanh (tiết 2)

https://youtu.be/PFz7hbv22m4

Tiếng Việt

Mẹ của Oanh (tiết 3)

https://youtu.be/9w5fwDg8nsw

Tiếng Việt

Mẹ của Oanh (tiết 4)

https://youtu.be/AVYq412MT0M

Tiếng Việt

Mục lục sách (tiết 1)

https://youtu.be/7u4Y21kZVew

Tiếng Việt

Mục lục sách (tiết 2)

https://youtu.be/n2aAwo43oEc

Tiếng Việt

Mục lục sách (tiết 3)

https://youtu.be/19mz2yYG7j0

Tiếng Việt

Mục lục sách (tiết 4)

https://youtu.be/hjms-IEPu-0

Tiếng Việt

Mục lục sách (tiết 5)

https://youtu.be/3AuF6gOLtag

Tiếng Việt

Mục lục sách (tiết 6)

https://youtu.be/77E3k7H6uOU

Toán

Ngày, tháng (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=4Cw4y7Yvmrc

Toán

Em làm được những gì ?( T1)

https://youtu.be/xA-ubwzBmso

Toán

Em làm được những gì ?( T2)

https://youtu.be/W_LcgE49gVw

Toán

Ôn tập các số trong phạm vi 100 ( T1)

https://youtu.be/pLr55S13QDQ

Toán

Ôn tập các số trong phạm vi 100 ( T2)

https://youtu.be/s8wLqoZMzwU

TN&XH

Bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật ( tiết 1)

https://youtu.be/P84I1VGyO54

TN&XH

Bài 16: Bảo vệ môi trường sống của thực vật và động vật ( tiết 2)

https://youtu.be/EwReb9bAp0g

Đạo đức

Bài 10: Kiềm chế cảm xúc tiêu cực ( tiết 1)

https://youtu.be/YL_HPIQKS1Q

HĐ trải nghiệm

Chủ đề: Trao gửi yêu thương với những bạn gặp hoàn cảnh khó khăn.

https://youtu.be/lVLU4kZfjco

Âm nhạc

Thường thức âm nhạc và nhạc cụ

https://www.youtube.com/watch?v=hW5zZ6FIefk

Mĩ thuật

Bài: Gia đình nhỏ

https://youtu.be/sYJx0AdfztA

GD thể chất

Bài chạy thay đổi hướng

https://youtu.be/Vzq9QJMiWws

Tiếng Anh

Unit 3 : Are these his pants ? - Culture

https://youtu.be/ahOguEjQNrk

Tiếng Anh

Unit 3 : Are these his pants - Consolidation

https://youtu.be/1fKfD1SnVas


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86