Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 10/1/2022, 8:0
Lượt đọc: 11

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 17

Khối
lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 2

 

Tuần 17

Tiếng Việt

Bài 3: Cô giáo lớp em

https://youtu.be/bKTJcWaRMBM

https://youtu.be/T1gnmYxldro

https://youtu.be/S0Co-ul7BHE

https://youtu.be/Xj7L9dowSYE

Bài 4: Người nặn tò he

https://youtu.be/V5LRcBHfjNQ

https://youtu.be/et9mziQzZeI

https://youtu.be/QrbPLRLlXYo

https://youtu.be/YjhNdICal24

https://youtu.be/O9uUNVfherU

https://youtu.be/9dJd-_aiL7A

Toán

Ôn tập học kỳ 1 (t3)

https://youtu.be/nUoPBhNLrEI

Ôn tập học kỳ 1 (t4)

https://youtu.be/R3-swIFvumk

Ôn tập học kỳ 1 (t5)

https://youtu.be/PkEk3kC1PUE

Ôn tập học kỳ 1 (t6)

https://youtu.be/ttPhoVU2DKU

Ôn tập học kỳ 1 (t7)

https://youtu.be/HLbsN6Lm_PQ

TN&XH

Động vật sống ở đâu?

https://www.youtube.com/watch?v=KZmDSy9fKGM

https://www.youtube.com/watch?v=CYooVnVf_uA

Đạo đức

Kiềm chế cảm xúc tiêu cực T1-2

https://youtu.be/rmkEk-6YPFo?t=1007

Hoạt động trải nghiệm

Hoạt động giáo dục theo chủ đề
- Chơi trò chơi “Đi chợ”
- Tìm hiểu việc sử dụng tiền trong trao đổi hàng hoá

https://youtu.be/y3oMEqiSCRM

Sinh hoạt lớp: Tìm hiểu một sổ đồ đùng để trang trí năm mới

https://youtu.be/lTvoM4_aPAY

GDTC

Bài 4: Chạy thay đổi hướng

https://youtu.be/KqDMA8uddVs

Mĩ thuật

Bài 3: Sinh nhật vui vẻ.

https://youtu.be/FvgtkJ9tqLU

Âm nhạc

Ôn tập

https://youtu.be/crxExPaLxtI

Anh văn

Lesson 1: Everyday English

https://youtu.be/7U6X48DN0Zg

Lesson 2: CIL (Math)

https://www.youtube.com/watch?v=5YFXGXkzd9g


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

88