Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 17/1/2022, 8:0
Lượt đọc: 21

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 18

KHỐI LỚP

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI DẠY

Lớp 2

 

Tuần 18

Tiếng Việt (T1)

Ôn tập - Tiết 1

https://youtu.be/yxeKnd6_YH0

Tiếng Việt (T2)

Ôn tập - Tiết 2

https://youtu.be/f2FuEMtGcVo

Tiếng Việt (T3)

Ôn tập - Tiết 3

https://youtu.be/0yH8aTfDqPs

Tiếng Việt (T4)

Ôn tập 2 (Tiết 1)

https://youtu.be/b3RqyYl3_50

Tiếng Việt (T5)

Ôn tập 2 (Tiết 2)

https://youtu.be/4nYGgOL64zE

Tiếng Việt (T6)

Ôn tập 2 (Tiết 3)

https://youtu.be/Zsqs7hHWqQ4

Tiếng Việt (T7)

Ôn tập (tiết 7)

https://www.youtube.com/watch?v=021NFzJv6ZA&t=27s

Tiếng Việt (T8)

Ôn tập (tiết 8)

https://www.youtube.com/watch?v=krNwqd2SCSA

Tiếng Việt (T9)

Ôn tập tiết 9

https://youtu.be/LP-g41ohmdY

Tiếng Việt (T10)

Ôn tập tiết 10

https://youtu.be/gUyYfbwYtng

Toán

Ôn tập hình học và đo lường

https://youtu.be/KEjSlJPnTpw

Toán

Ôn tập hình học

https://youtu.be/KEjSlJPnTpw

Toán

Thực hành và trải nghiệm (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=Z37uZ3IT9ko

Toán

Thực hành và trải nghiệm (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=jO8XtolYD90

Toán

Kiểm tra

https://youtu.be/GF489BVbDeA

TNXH

Bài 15: Động vật sống ở đâu? (Tiết 2)

https://youtu.be/jb3O19UfHyg

TNXH

Ôn tập Học kì 1

https://youtu.be/8wQX6NzsTJg

HĐTN

SHCĐ: Tìm hiểu hoạt động mua bán hàng hoá. Nhận biết tiền Việt Nam.

https://youtu.be/f2KqhRWe3v4

HĐTN

SHL: Làm sản phẩm chuẩn bị cho Hội chợ xuân.

Đạo đức

Ôn tập

https://youtu.be/GB8rP9jFoNk

GDTC

Bài 3: Chạy theo hướng thẳng. Trò chơi "Chiếm ô"

https://www.youtube.com/watch?v=PTSH-r4TJoI

GDTC

Âm nhạc

Ôn tập chủ đề 3, chủ đề 4

https://www.youtube.com/watch?v=Xz_DA3JwYG0

Mĩ thuật

Chủ đề 3: Gia đình nhỏ
Bài 3: Sinh nhật vui vẻ

https://www.youtube.com/watch?v=MHDySyrN-jQ

Tiếng Anh

Lesson 1: Words + Grammar

https://www.youtube.com/watch?v=IiugmXkdtTU

Lesson 1: Phonics + Numbers

https://www.youtube.com/watch?v=Bj5j0E488LA


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

88