Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 24/1/2022, 8:0
Lượt đọc: 16

Khối 2 - Bài học trực tuyến Tuần 19

KHỐI LỚP

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI DẠY

Lớp 2

 

Tuần 19

TV

KHU VƯỜN TUỔI THƠ (2T)

https://youtu.be/2YPhxVbwiFs

TV

VIẾT CHỮ HOA Q- QUÊ HƯƠNG TƯƠI ĐẸP

https://youtu.be/o5vLnwMu5gI

TV

TỪ CHỈ NGƯỜI,CHỈ HOẠT ĐỘNG.DẤU CHẤM THAN

https://youtu.be/Xrsn3QfaMYI

TV

CON SUỐI BẢN TÔI

https://youtu.be/c7wCVtgY9uI

TV

NGHE VIẾT: CON SUỐI BẢN TÔI…(2T)

https://youtu.be/pIrp4KjUS30

TV

MRVT: NƠI THÂN QUEN

https://www.youtube.com/watch?v=7BzVULkFBY8&t=2s

TV

NÓI VÀ ĐÁP LỜI ĐỀ NGHỊ, ĐỒNG Ý

https://youtu.be/XtFu50x6TgU

TV

THUẬT VIỆC ĐƯỢC CHỨNG KIẾN

https://youtu.be/fGkjyR7KVFw

TV

ĐỌC 1 TRUYỆN VỀ NƠI THÂN QUEN, GẮN BÓ (2T)

https://youtu.be/ixPSWw5Tdks

TOÁN

TỔNG CÁC SỐ HẠNG BẰNG NHAU (1T)

https://www.youtube.com/watch?v=IiHgUvc4Gqg

TOÁN

PHÉP NHÂN( T1)

https://www.youtube.com/watch?v=8UT6q603BYA

TOÁN

PHÉP NHÂN( T2)

https://youtu.be/kXhJNf87Wq8

TOÁN

PHÉP NHÂN( T3)

https://youtu.be/-RoeAW4YPgA

TNXH

Bài: Cơ quan vận động (Tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=0JriqW056JM

TNXH

Bài: Cơ quan vận động (Tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=p7x-CzdCZCg&t=2s

ĐẠO ĐỨC

Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nhà, ở trường (1 tiết)

https://drive.google.com/file/d/1f3oXBbtLbKuYitBdpV6BCBWEFiGAhqie/view?usp=sharing

ÂM NHẠC

Chủ đề 5: Mùa xuân hân hoan (tiết 1)

https://youtu.be/KGR3yt1TrI8

M THUẬT

Chủ đề 5: Khu rừng nhiệt đới - Bài 1

https://youtu.be/UP6A9sDa4tg

THỂ DỤC

Ôn chạy theo hướng thẳng (t1)
Trò chơi lò cò đổi chân

https://youtu.be/_nXO1Guz1D8

THỂ DỤC

Ôn chạy theo hướng thẳng (t2)
Trò chơi lò cò đổi chân

https://youtu.be/dVsXDlVjb84

Tiếng Anh

Grade 2 - Unit 4: I go to school by bus - Lesson 1 Words

https://youtube.com/watch?v=AX2iuUhbU98&feature=share

Tiếng Anh

Grade 2 - Unit 4 - Lesson 2 - Family and friends 2 (National edition)

https://youtu.be/zpBcoOhp_3M


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

88