Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 20/9/2021, 8:0
Lượt đọc: 12

Khối 3 - Bài học trực tuyến Tuần 01

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 3

 

Tuần 1

Tiếng Việt

TĐ+KC: Cậu bé thông minh (tiết 1)

https://drive.google.com/file/d/1jI9Sk1sGsE

Tiếng Việt

TĐ+KC: Cậu bé thông minh (tiết 2)

0MAjITZovHRWZfZZO90zUB/view?usp=sharing

Tiếng Việt

CT: Tập chép: Cậu bé thông minh

https://drive.google.com/file/d/1RkrMdDZg3N

Tiếng Việt

7siRVbPlIfYVfYWnZEMQId/view?usp=sharing

Tiếng Việt

TĐ: Hai bàn tay em

https://drive.google.com/file/d/1Coo

Tiếng Việt

Pnj4iT9SoWn0IJPuZLwixM-IpwTNZ/view?usp=sharing

Tiếng Việt

LTVC: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh

https://youtu.be/S8n6zzaqtsI

Tiếng Việt

Tập viết: Ôn chữ hoa A

https://youtu.be/dKiLk43-qo4

Tiếng Việt

CT: Nghe viết: Chơi chuyền

https://youtu.be/KeXR3dpBVkg

Tiếng Việt

TLV: Nói về ĐTNTP. Điền vào giấy tờ in sẵn

https://youtu.be/i-0VV9v2UqM

Toán

Đọc, viết các số có ba chữ số

https://www.youtube.com/watch?v=a31Mrmfrx_c

Toán

Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ)

https://www.youtube.com/watch?v=7qTYYF7XBVo

Toán

Luyện tập

https://youtu.be/wo3xQzFDa3Q

Toán

Cộng các số có ba chữ số (có nhớ)

https://youtu.be/AQIX8xCrTPw

Toán

Luyện tập

https://youtu.be/QaJg8Srjq_g

TNXH

Hoạt động thở và cơ quan hô hấp

https://youtu.be/BKXbmfCDpDA

TNXH

Nên thở như thế nào?

https://youtu.be/2wWKOCACoEI

Đạo đức

Kính yêu Bác Hồ (tiết 1)

https://youtu.be/Q37FhkZQKZE

Tiếng Anh

Starter: Welcome back! Lesson 1+2

https://www.youtube.com/watch?v=WZV-oNs9ZbQ


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

88