Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 25/10/2021, 22:18
Lượt đọc: 27

Khối 3 - Bài học trực tuyến Tuần 06

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 3

 

Tuần 6

Tập đọc

Bài tập làm văn

https://youtu.be/rYB46Gc52p4

Tập đọc

Nhớ lại buổi đầu đi học

https://youtu.be/u_5I7ytRz3s

LTVC

Từ ngữ về trường học. Dấu phẩy

https://youtu.be/e8_Nx6ta4Fo

Tập làm văn

Kể lại buổi đầu em đi học

https://www.youtube.com/watch?v=wIZMBwLSPNY

Chính tả

Nhớ lại buổi đầu đi học

https://www.youtube.com/watch?v=1wAKuFNzWvo

Chính tả

Bài tập làm văn

https://www.youtube.com/watch?v=GOEx8Hzysng

Toán

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

https://youtu.be/s6RP_jzV020

Toán

Luyện tập (trang 26)

https://youtu.be/2Z4aAFLYOCs

Toán

Luyện tập (trang 28)

https://youtu.be/raKszDCQ6cM

Toán

Phép chia hết và phép chia có dư (trang 29)

https://www.youtube.com/watch?v=9--QlPeD5Dg

Toán

Luyện tập (trang 30)

https://youtu.be/YcaYNvRl6co

TNXH

Vệ sinh cơ quan bài tiết nước tiểu (trang 24)

https://youtu.be/ullAdZWxsX4

TNXH

Cơ quan thần kinh (trang 26)

https://youtu.be/GwQdhhWOmfw

Đạo đức

Tự làm lấy việc của mình (tiết 1)

https://youtu.be/OgcP73Bv2yU

Thủ công

Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cở đỏ sao vàng (t 2)

https://youtu.be/LcqwYKTRfyY

Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Đếm sao. Trò chơi âm nhạc

https://youtu.be/00QlOJ_H-2g

GD thể chất

Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, thực hiện các động tác quay phải, quay trái, quay đằng sau.

https://youtu.be/eD1fYFgkhqk

Tiếng Anh

Unit 2: Our new things – Lesson 5+6

https://youtu.be/FKZJ6MJSjHM


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86