Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Chủ nhật, 31/10/2021, 16:12
Lượt đọc: 33

Khối 3 - Bài học trực tuyến Tuần 07

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 3

 

Tuần 7

Tập đọc

Trận bóng dưới lòng đường

https://youtu.be/rwcV7Jbi-Wk

Tập đọc

Bận

https://youtu.be/gN7WMjVRABk

LTVC

Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh

https://youtu.be/aocl2AIEIsY

Tập làm văn

Nghe-kể: Không nỡ nhìn.

https://youtu.be/OTO0SZCxGHA

Chính tả

Bận (nghe-viết)

https://youtu.be/BCXFOc3Aj8M

Trận bóng dưới lòng đường (tập chép)

https://youtu.be/ByTFB8Yemi0

Tập viết

Ôn chữ hoa E - Ê

https://youtu.be/QiBsM4TQlNY

Toán

Bảng nhân 7

https://youtu.be/lqHMwnn_gxo

Toán

Luyện tập

https://youtu.be/3FIusqsJCdw

Toán

Gấp một số lên nhiều lần

https://youtu.be/krLzXWNP2fQ

Toán

Luyện tập

https://youtu.be/u69cfQxD5CM

Toán

Bảng chia 7

https://youtu.be/rfCJ7FrsTjQ

TNXH

Hoạt động thần kinh (Tiết 1,2)

https://youtu.be/tLlpD0BZBfM

Đạo đức

Quan tâm, chăm sóc ông bà,cha mẹ, anh chị em

https://youtu.be/lT2-TOBRYGY

Âm nhạc

Học hát Gà gáy

https://youtu.be/UvKECOoxjkA

Mĩ thuật

Chủ đề 3: Chân dung biểu cảm (Tiết 1,2)

https://youtu.be/ne_ceOebIfY

GD thể chất

Bài 13: Đi chuyển hướng phải - trái.

https://youtu.be/JVGLsiQ_V5o

Thủ công

Gấp, cắt, dán bông hoa (Tiết 1)

https://youtu.be/S5Oz6yCgbVg

Tiếng Anh

Unit 3: Do you have a milkshake? – Lesson 1+2

https://www.youtube.com/watch?v=2v1F78Sx6uo

Tiếng Anh

Unit 3: Do you have a milkshake? – Lesson 3+ 4

https://www.youtube.com/watch?v=Lpq88JwwDEQ


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

87