Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 8/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 23

Khối 3 - Bài học trực tuyến Tuần 08

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 3

Tuần 8

Kể chuyện

Các em nhỏ và cụ già

https://youtu.be/gkLSFzJsyIA

Tập đọc

Các em nhỏ và cụ già

https://youtu.be/UinQlnfjovw

Tập đọc

Tiếng ru

https://youtu.be/-8lcXd2bkgc

LTVC

Từ ngữ về cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì ?

https://youtu.be/CvhOHDkTxIY

Tập làm văn

Kể về người hàng xóm

https://youtu.be/aqVyXPYduuE

Chính tả

Nghe – viết: Các em nhỏ và cụ già

https://youtu.be/S9DcerDAKIY

Chính tả

Nhớ viết: Tiếng ru

https://youtu.be/3qpAaMUQ8Tc

Tập viết

Ôn chữ hoa G

https://youtu.be/NkCCMCwXG24

Toán

Luyện tập (trang 36)

https://youtu.be/53hrReMW_ZM

Toán

Giảm đi một số lần (trang 37)

https://youtu.be/g4YxUdK1eiI

Toán

Luyện tập (trang 38)

https://youtu.be/_1toSHbPzIM

Toán

Tìm số chia (trang 39)

https://youtu.be/weliGCgeeR8

Toán

Luyện tập (trang 40)

https://youtu.be/_t0bdscX5GM

TNXH

Vệ sinh thần kinh (2 tiết)

https://youtu.be/GGayq_jF0wY

Đạo đức

Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em (tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=Cwp7IH8ZGkg

Thủ công

Gấp, cắt, dán bông hoa (tiết2)

https://youtu.be/S5Oz6yCgbVg

Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Gà gáy

https://youtu.be/wF9sEg-989E

Mĩ thuật

Chủ đề 3: Chân dung biểu cảm (Tiết 1,2)

https://youtu.be/ne_ceOebIfY

GD thể chất

Bài 15: ĐHĐN và di chuyển hướng phải, trái

https://youtu.be/T4uQoE6w2LU

Tiếng Anh

Unit 3: Do you have a milkshake? – Lesson 5+6

https://youtu.be/8bD5P6MsIyg

Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

87