Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 15/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 37

Khối 3 - Bài học trực tuyến Tuần 09

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 3

Tuần 9

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 1

https://youtu.be/gLwk5zuf5r0

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 2

https://youtu.be/h38Bmmm7U2A

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 3

https://youtu.be/YmpG_QonlqE

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 4

https://youtu.be/2WjORjarmOg

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 5

https://youtu.be/YjqUewP0YxI

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 6

https://youtu.be/demHqWay234

Toán

Góc vuông, góc không vuông.Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng êke

https://www.youtube.com/watch?v=EOvlzBAgsDQ

Toán

Đề -ca -mét. Héc-tô-mét

https://www.youtube.com/watch?v=A_pMhcNaHMQ

Toán

Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

https://youtu.be/4ZT9IfEmR9o

Toán

Bảng đơn vị đo độ dài. Luyện tập (trang 46)

https://www.youtube.com/watch?v=d52t--k2iWM

TNXH

Ôn tập: Con người và sức khoẻ

https://www.youtube.com/watch?v=7vtDtghHwu4

Đạo đức

Chia sẻ vui buồn cùng bạn

https://www.youtube.com/watch?v=i5NcOS77-rI

Âm nhạc

Ôn tập ba bài hát: Bài ca đi học.
Đếm sao. Gà gáy

https://youtu.be/PCaSv-OnB5A

Mĩ thuật

Những bức chân dung kì lạ.

https://youtu.be/R9NXFkiFlAI

GD thể chất

Động tác vươn thở, động tác taycủa bài thể dục phát triển chung.

https://www.youtube.com/watch?v=Svdy-Dy0zJ4

Thủ công

Ôn tập chủ đề: Phối hợp gấp, cắt, dán hình

https://www.youtube.com/watch?v=cwt5-t09VZM

Tiếng Anh

Unit 4: We have English! – Lesson 1+2

https://www.youtube.com/watch?v=XypHtjlgKIw

Tiếng Anh

Unit 4: We have English! – Lesson 3+4

https://www.youtube.com/watch?v=R7wTs1VZNAc


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

87