Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 22/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 34

Khối 3 - Bài học trực tuyến Tuần 10

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 3

Tuần 10

Tập đọc

Tập đọc: Giọng quê hương

https://www.youtube.com/watch?v=ZrV-CSRDyaw

Tập đọc

Tập đọc: Thư gửi bà

https://www.youtube.com/watch?v=bUkScn-Uxn4

LTVC

LTVC: So sánh. Dấu chấm

https://youtu.be/1IFDAMJ6iTM

Tập làm văn

Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư

https://youtu.be/40uU-w9qX2U

Chính tả

Chính tả (Nghe viết): Quê hương

https://youtu.be/KHpA_yQOAwA

Chính tả

Chính tả (Nghe viết): Quê hương ruột thịt

https://youtu.be/qpu1ziIflg0

Kể chuyện

Giọng Quê hương

https://www.youtube.com/watch?v=PFHi1DGqUbE

Tập viết

Tập viết: Ôn chữ hoa G (tt)

https://youtu.be/xvyyTPm0P5s

Toán

Tiết 46: Thực hành đo độ dài

https://youtu.be/fIiP7tJeIW4

Toán

Tiết 47: Thực hành đo độ dài (tt)

https://youtu.be/S_t3rM54K60

Toán

Tiết 48: Luyện tập chung

https://youtu.be/IUwS9618bGg

Toán

Tiết 50: Giải bài toán bằng hai phép tính

https://youtu.be/tJiq8L97GrE

TNXH

Tiết 19: Các thế hệ trong một gia đình

https://youtu.be/NFJaHNfyA68

TNXH

Tiết 20: Họ nội, họ ngoại

https://youtu.be/IgVO7q0nH8o

Đạo đức

Chia sẻ vui, buồn cùng bạn

https://youtu.be/dD4YBZRyk10

Thủ công

Ôn tập: Chủ đề phối hợp cắt dán hình

https://www.youtube.com/watch?v=fuhup6RkHVk

Âm nhạc

Chủ đề 3: Âm thanh ngày mới. Học hát bài: Bài ca đi học (Lời 2)

https://youtu.be/Y-yVGXUDVfs

Mĩ thuật

Chủ đề 5: Tạo hình tự do và trang trí bằng nét (tiết 1,2)

https://youtu.be/R9NXFkiFlAI

GD thể chất

Động tác chân và động tác lườn, ôn 4 động tác của bài thể dục phát triển chung – Trò chơi

https://www.youtube.com/watch?v=r-pHkhUn4j8&t=4s

GD thể chất

Tiếng Anh

Unit 4: We have English! – Lesson 5+6

https://www.youtube.com/watch?v=lP0XFr2xgFA


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

87