Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 6/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 17

Khối 3 - Bài học trực tuyến Tuần 12

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 3

Tuần 12

Tập đọc

Cảnh đẹp non sông

https://youtu.be/ip1S7y_40uk

Tập đọc - kể chuyện

Nắng phương Nam

https://youtu.be/j6gJeJEGbEk

https://youtu.be/G3bvIfZ-7a0

LTVC

Ôn về từ chỉ hoạt động, trạng thái. So sánh.

https://www.youtube.com/watch?v=CpMnZCdAKXU

Tập làm văn

Nói, viết về cảnh đẹp đất nước

https://www.youtube.com/watch?v=KYp8W6rOXk0

Chính tả

Nghe viết: Chiều trên sông Hương

https://www.youtube.com/watch?v=0Mvn0Hebdtk

Chính tả

Nghe viết: Cảnh đẹp non sông

https://www.youtube.com/watch?v=hELSGlZ4zSg

Tập viết

Ôn chữ hoa H

https://youtu.be/dgwZtQFnwCQ

Toán

Luyện tập (trang 56)

https://youtu.be/MIOfbe9If-s

Toán

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

https://youtu.be/N7ccZApbZBI

Toán

Luyện tập (trang 58)

https://youtu.be/0NZoLNiyndg

Toán

Bảng chia 8

https://youtu.be/PEw65L1jq6Y

Toán

Luyện tập (trang 60)

https://youtu.be/dcoMfuxT24U

Đạo đức

Tích cực tham gia việc lớp, việc trường(Tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=FW2J5SCQvR0

GD thể chất

Ôn 6 động tác bài thể dục phát triển chung

https://youtu.be/dnBfeBuKroM

GD thể chất

Động tác nhảy

Thủ công

Cắt, dán chữ I, T (tiết 2)

https://youtu.be/3OBAZMhO_V0

Tự nhiên và Xã hội

Phòng cháy khi ở nhà

https://youtu.be/wpN_NktH-2s

Tự nhiên và Xã hội

Các hoạt động ở trường

https://youtu.be/iNSBuEkJQaA

Âm nhạc

Học hát bài: Con chim non

https://youtu.be/TGP1jgV-NsM

Tiếng Anh

Unit 5_Let's buy presents!_ Lesson 3

https://youtu.be/wfEYc7NcPEg

Tiếng Anh

Unit 5_Let's buy presents!_ Lesson 4

https://youtu.be/BOe4xLP3eaY


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86