Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 13/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 19

Khối 3 - Bài học trực tuyến Tuần 13

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 3

Tuần 13

Tập đọc

Tập đọc – kể chuyện: Người con của Tây Nguyên

https://youtu.be/oNBIpIF-2To

Tập đọc

Tập đọc

Cửa Tùng

https://youtu.be/p4wSSP6xKYg

LTVC

MRVT: Từ địa phương. Dấu chấm hỏi, chấm than.

https://youtu.be/iYJT7XZVYes

Tập làm văn

Viết thư

https://youtu.be/kNR1KSfQXXE

Chính tả

Chính tả ( Nghe – viết ): Vàm Cỏ Đông

https://youtu.be/66aSxBdBXPY

Chính tả (Nghe – viết): Đêm trăng trên Hồ Tây

https://youtu.be/bttGA5pQt_8

Tập viết

Ôn chữ hoa I

https://youtu.be/wPAHg9PQqaY

Toán

So sánh số bé bằng mấy phần số lớn (tr.61)

https://youtu.be/-Evs26YYQwc

Toán

Luyện tập (tr.62)

https://youtu.be/gnag1dLFHhY

Toán

Bảng nhân 9 (tr. 63)

https://youtu.be/HjQQus8ahB8

Toán

Luyện tập (tr.64)

https://www.youtube.com/watch?v=ThiTzSZ2C48

Toán

Gam (tr.65)

https://youtu.be/onFiWp6n5Qw

TN&XH

Một số hoạt động ở trường (TT)

https://youtu.be/Aq20_9Ev9FI

TN&XH

Không chơi các trò chơi nguy hiểm

https://youtu.be/I4JGGBvZYN0

Mỹ Thuật

Chủ đề 6: Bốn mùa (tiết 3)

https://youtu.be/fhaUKV6zItQ

Âm nhạc

Ôn tập bài: Con chim non (tiết 2)

https://youtu.be/nNAkq_tj8R0

Đạo đức

Tích cực tham gia việc lớp, việc trường (t2)

https://www.youtube.com/watch?v=zDUFD6DchgY

Thủ công

Cắt dán chữ H, U (t1)

https://youtu.be/srbBJgbb1JU

GD thể chất

Bài 25, 26: Động tác điều hòa - Ôn 8 động tác của bài thể dục phát triển chung

https://youtu.be/jOd-XcRTD9I

Tiếng Anh

Unit 5_Let's buy presents!_ Lesson 5

https://youtu.be/MI1Bb744HK4

Unit 5_Let's buy presents!_ Lesson 6

https://youtu.be/w5QRDBDpUEg


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86