Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 20/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 13

Khối 3- Bài học trực tuyến Tuần 14

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 3

Tuần 14

Toán

Luyện tập

https://youtu.be/TnU_F95axoI

Bảng chia 9

https://youtu.be/bPs6hMF315g

Luyện tập

https://youtu.be/zeLcr3NKYuU

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

https://youtu.be/WY-wHOPj_Jg

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tt)

https://youtu.be/N8jhA4-gQ4o

Tiếng Việt

LTVC: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm. Ôn tập câu Ai thế nào?

https://youtu.be/1AHafp6JKNw

TLV: Nghe kể: Tôi cũng như bác. Giới thiệu hoạt động.

https://youtu.be/-7Bb_p2pKfs

TĐ-KC: Người liên lạc nhỏ/112

https://www.youtube.com/embed/JO9ZbeRvedM

CT: Nhớ Việt Bắc/119

https://www.youtube.com/embed/Jl7JC0GNWkY

Chính tả: Người liên lạc nhỏ (Nghe – viết)

https://youtu.be/NH23205bEso

Tập viết: Chữ hoa K

https://www.youtube.com/embed/5F4kF7e2suE

Tập đọc: Nhớ Việt Bắc/115

https://www.youtube.com/embed/oiv6t1r-okQ

Thủ công

Cắt dán chữ H, U

https://www.youtube.com/embed/91Ec2qTxHas

Thể dục

Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung.

https://youtu.be/fAMnwzzncCQ

TNXH

Tỉnh (thành phố) nơi bạn đang sống. Theo công văn 3969, bài 27, 28 dạy 1 tiết.

https://youtu.be/cxchBM9Q2Ts

Mĩ Thuật

Chủ đề 7: Lễ hội quê em

https://youtu.be/fMXYFawaH0U

Âm nhạc

Học hát bài: Ngày mùa vui (Lời 1)

https://youtu.be/RsIylrqDtkg

Đạo đức

Quan tâm, giúp đỡ hàng xóm, láng giềng (tiết 1)

https://youtu.be/-KuxRLVhZkI

Tiếng Anh

Unit 6_What time is it?_ Lesson 1

https://youtu.be/iWYCwHuTxWA

Unit 6_What time is it?_ Lesson 2


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86