Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 27/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 10

Khối 3 - Bài học trực tuyến Tuần 15

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 3

Tuần 15

Tập đọc - kể chuyện

Tập đọc – kể chuyện: Hũ bạc của người cha

https://youtu.be/JEkTMIBwspg

Tập đọc

Nhà rông ở Tây Nguyên

https://youtu.be/cBrHyWv0hlY

LTVC

MRVT: Các dân tộc. Luyện tập câu có hình ảnh so sánh.

https://youtu.be/n2_Emjyf3CA

Tập làm văn

Giới thiệu về tổ em

https://www.youtube.com/watch?v=5l3QmmfJvow

Chính tả

Chính tả ( Nghe – viết ): Hũ bạc của người cha.

https://youtu.be/GMsNUyqukoM

Chính tả

Chính tả (Nghe – viết): Nhà rông ở Tây Nguyên

https://www.youtube.com/watch?v=uY1WFKfVXtg

Tập viết

Ôn chữ hoa L

https://youtu.be/HrmZ8kxI1zc

Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tr.72)

https://www.youtube.com/watch?v=x7WELc1yf1s

Toán

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
(tiếp theo) (tr.73)

https://youtu.be/1d4AjgTpuOY

Toán

Giới thiệu bảng nhân (tr.74)

https://www.youtube.com/watch?v=CqAztKqOHuE

Toán

Giới thiệu bảng chia (tr.75)

https://www.youtube.com/watch?v=7JQ8RwJ3Zmo

Toán

Luyện tập (tr.76)

Không dạy

Đạo đức

Quan tâm giúp đỡ hàng xóm láng giềng (tiết 1)

https://youtu.be/T32f6D_vdE8

TNXH

Các hoạt động thông tin liên lạc

https://youtu.be/04Kq8iw-Jxk

Hoạt động nông nghiệp

https://youtu.be/EOhigKRAb9I

Âm nhạc

Tuần 15: Kể chuyện với âm nhạc " Cá heo với âm nhạc"

https://www.youtube.com/watch?v=augi1mCeI44

GD thể chất

Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung.

https://youtube.com/watch?v=LGupEtRmYvc&feature=share

Thủ công

Bài cắt, dán chữ V

https://youtu.be/Hi0yL6Gm-ys

Mĩ Thuật

Chủ đề 7: Lễ hội quê em

https://youtu.be/o2rLu_o89qo

Tiếng Anh

Unit 6_What time is it?_ Lesson 3

https://www.youtube.com/watch?v=DLD3GeAW1XU

Unit 6_What time is it?_ Lesson 4


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86