Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 3/1/2022, 8:0
Lượt đọc: 22

Khối 3 - Bài học trực tuyến Tuần 16

Khối
lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 3

Tuần 16

TĐ-KC

Đôi bạn.

https://www.youtube.com/watch?v=Xp0tRYAqXZc

Tập đọc

Về quê ngoại.

https://youtu.be/mdqLenXjSC4

LTVC

Từ ngữ về thành thị, nông thôn. Dấu phẩy.

https://youtu.be/LHgO5vN_nRQ

Tập làm văn

Nói về thành thị, nông thôn.

https://youtu.be/8jz_MG3cFqo

Chính tả

Đôi bạn.

https://youtu.be/Xikycp98aEA

Chính tả

Về quê ngoại.

https://youtu.be/ebs5oXX9V0U

Tập viết

Ôn chữ hoa M

https://youtu.be/KsA79FUG_EU

Toán

Luyện tập chung

Không dạy theo CV 3969

Toán

Làm quen với biểu thức

https://youtu.be/aJggoFzf42o

Toán

Tính giá trị của biểu thức

https://youtu.be/SV0UQBs2nZc

Toán

Tính giá trị của biểu thức( TT)

https://youtu.be/lWudz3Lsrjk

Toán

Luyện tập

Không dạy theo CV 3969

Đạo đức

Biết ơn thương binh, liệt sĩ

https://youtu.be/HCdkkg4KPMs

Thủ công

Cắt, dán chữ E

https://youtu.be/titAskuX_qc

GD thể chất

Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số; Đi vượt chướng ngại vật.

https://youtu.be/IlxjE9HHstI

Tự nhiên và Xã hội

Hoạt động công nghiệp, thương mại

https://youtu.be/jnl7PNdgvgE

Làng quê và đô thị

https://youtu.be/tQRpjYouuA8

Tiếng Anh

Unit 6_What time is it?_ Lesson 5

https://youtu.be/4am0KOgyYKY

Unit 6_What time is it?_ Lesson 6

https://youtu.be/4ZoFa7sIwKo


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86