Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 17/1/2022, 8:0
Lượt đọc: 11

Khối 3 - Bài học trực tuyến Tuần 18

KHỐI LỚP

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI DẠY

Lớp 3

Tuần 18

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 1

https://www.youtube.com/watch?v=uDYEgUGTzAE

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=k1bELrFJbSY

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 3

https://www.youtube.com/watch?v=VGJc4uRclnY

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 4

https://youtu.be/LawaXbq4_B0

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 5

https://www.youtube.com/watch?v=oQV0neaOQ_k

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 6

https://www.youtube.com/watch?v=aSmEUBizxS8

Tiếng Việt

Ôn tập HKI (Tiết 7,8)

https://youtu.be/YI24HqjdznQ

Tiếng Việt

Toán

Chu vi hình chữ nhật

https://youtu.be/iAuzXQhx5Sw

Toán

Chu vi hình vuông

https://www.youtube.com/watch?v=Qh1SHZbvv5Q

Toán

Luyện tập trang 89

Không dạy theo CV 3969

Toán

Luyện tập (trang 90)

https://youtu.be/mBnlpaobZn4

Toán

Ôn tập

https://docs.google.com/document/d/17V9xpbMJmqb0_Fxh5AVyRYKol-ZK-gBg/edit?usp=sharing&ouid=117899091578553586143&rtpof=true&sd=true

GDTC

Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Đi vượt chướng ngại vật thấp. Đi chuyển hướng phải, trái

https://youtu.be/iN_KNEmKnzI

GDTC

Đạo đức

Thực hành kỹ năng cuối HK1

https://youtu.be/CscnmcZ8wig

Mĩ thuật

Chủ đề 8: Trái cây bốn mùa (tiết 1)

https://youtu.be/8nlHnjLePmg

Thủ công

Ôn cắt, dán chữ cái đơn giản

https://youtu.be/pUGwdYa9UO0

Tiếng Anh

Review 2

https://youtu.be/3pBnWc-Sr50


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

88