Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 27/9/2021, 8:0
Lượt đọc: 20

Khối 4 - Bài học trực tuyến Tuần 02

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 4

 

Tuần 2

Tập đọc

Dế Mèn bênh vực kẻ yếu (Tiếp theo)

https://youtu.be/5L8dckwWfRI

Tập đọc

Truyện cổ nước mình

https://youtu.be/k_cr8-c16jY

LTVC

MRVT: nhân hậu - đoàn kết

https://youtu.be/tqomF9e-_Vs

LTVC

Dấu hai chấm

https://youtu.be/Dfg_qFALaTQ

Tập làm văn

Kể lại hành động nhân vật

https://youtu.be/kWxJvp-l3PI

Tập làm văn

Tả ngoại hình nhân vật trong
bài văn kể

https://www.youtube.com/watch?v=pQ-Zs4LjHXQ&t=544s

Chính tả

Mười năm cõng bạn đi học

https://youtu.be/9pjDQ9ea-WQ

Kể chuyện

Kể chuyện đã nghe đã đọc

https://youtu.be/pDgFB555uSA

Toán

Các số có sáu chữ số

https://www.youtube.com/watch?v=NkLeKIQw4ic

Toán

Hàng và lớp

https://www.youtube.com/watch?v=sa7h9xEpIvw

Toán

So sánh các số có nhiều chữ số

https://www.youtube.com/watch?v=6KikwHqir2U

Toán

Triệu và lớp triệu

https://www.youtube.com/watch?v=xcLlqRHzqYg

Lịch sử

Làm quen với bản đồ ( tiếp theo)

https://www.youtube.com/watch?v=UYUrPTHCFkQ

Địa lí

Dãy Hoàng Liên Sơn

https://youtu.be/IWBfSGNLsnk

Khoa học

Trao đổi chất ở người

https://www.youtube.com/watch?v=OAHDdTGUcOI

Các chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Vai trò của chất bột đường

https://www.youtube.com/watch?v=s-mod5NkqDU

Đạo đức

Trung thực trong học tập ( tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=Xhd3gGHW5aE

Âm nhạc

Chủ đề: Quê hương đất nước
Tiết 2: Ôn tập bài hát: Em yêu hoà bình

https://youtu.be/2n5OEqJ9oGc

Mĩ thuật

Chủ đề 1: Màu sắc trang trí
Bài: Trang trí hình vuông

https://www.youtube.com/watch?v=rbnyMBxPx90

Kĩ thuật

Vật liệu, dụng cụ cắt, khâu, thêu ( tiết 2)

https://www.youtube.com/watch?v=HueV8uKVms4

TD

Bài 1: Dàn hàng, dồn hàng-Tiết 1
Bài 1: Dàn hàng, dồn hàng - Tiết 1 (Powerpoint)

https://youtu.be/-khgzXWhgAo
https://youtu.be/haLq0oDX8fs

Bài 2: Động tác quay sau lưng-Tiết 2
Bài 2: Động tác quay sau lưng-Tiết 2 (Powerpoint)

https://youtu.be/lh0ro3x3UY0
https://youtu.be/jKFzVusKZS8

Tiếng Anh

Starter: My family! Lesson 3+4

https://youtu.be/M8AuHtNERCY


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86