Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 11/10/2021, 8:0
Lượt đọc: 26

Khối 4 - Bài học trực tuyến Tuần 04

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 4

 

Tuần 4

Tập đọc

Tập đọc: Một người chính trực

https://youtu.be/umehlxExoWA

Tập đọc

Tập đọc: Tre Việt Nam

https://youtu.be/dgVUsgJFeZY

LTVC

Từ ghép và từ láy,

https://youtu.be/aiJ8TmccnUY

LTVC

Luyện tập về từ ghép và từ láy

https://youtu.be/tQHEP7RSXgQ

Tập làm văn

Cốt truyện

https://youtu.be/m5mzKdnQmdQ

Tập làm văn

Luyện tập xây dựng cốt truyện

https://youtu.be/F42-P5TrOaY

Chính tả

Nhớ – viết: Truyện cổ nước mình

https://youtu.be/fc8WmTcfKMg

Kể chuyện

Một nhà thơ chân chính

https://youtu.be/8iPFeLdUMZw

Toán

So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên

https://youtu.be/MSUdw9WIQtE

Toán

Tấn, tạ, yến

https://www.youtube.com/watch?v=RNxSDaw6IEk

Toán

Bảng đơn vị đo khối lượng

https://youtu.be/XQ9h6lXb8OQ

Toán

Giây, thế kỉ

https://youtu.be/YqjAJvVonKo

Toán

Luyện tập /trang 26

https://www.youtube.com/watch?v=fvK52sxkE2M

Lịch sử

Nước Âu Lạc

https://youtu.be/M8cnbH84tfc

Địa lí

Bài 1: Dãy Hoàng Liên
Sơn (T2)

https://youtu.be/EQFGJOcXRlY

Khoa học

Tại sao cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn?

https://youtu.be/3OTNAYAA3rU

Khoa học

Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật?

https://youtu.be/P26VrmrNrqU

Đạo đức

Vượt khó trong học tập (tiếp theo),

https://youtu.be/XePYG1fbYWs

Âm nhạc

Học hát bài: Khăn quàng thắm mãi vai em

https://youtu.be/EQEV32m_Fq4

Mĩ thuật

Chủ đề: Màu sắc trang trí. Bài 13: Trang trí đường diềm

https://youtu.be/eU5jNrvlLDs

Kĩ thuật

Khâu thường

https://youtu.be/W4d7vENQDPY

GD thể chất

Tiết 1: Đi đều, vòng phải, vòng trái, đứng lại - Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”

https://youtu.be/GQsh0eiZLE8

GD thể chất

Tiết 2: Đội hình đội ngũ - Trò chơi “Bỏ khăn”

https://www.youtube.com/watch?v=be3fbsxMXBc

Tin học

Chủ đề 4: Văn bản dạng cột

https://youtu.be/lltAp6xInik

Tiếng Anh

Unit 1: They’re from Australia! Lesson 5+6

https://youtu.be/v8VTmTdr72I


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86