Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 18/10/2021, 8:0
Lượt đọc: 22

Khối 4 - Bài học trực tuyến Tuần 05

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 4

 

Tuần 5

Toán

Tìm số trung bình cộng/26, 27

https://www.youtube.com/watch?v=YXxRztDFRW0

Biểu đồ/ 28,29

https://www.youtube.com/watch?v=ZtSA4h-8M7s

Biểu đồ tiếp theo/30,31

https://www.youtube.com/watch?v=eGSL_wqcfAQ

TIẾNG VIỆT

Tập đọc: Những hạt thóc giống (sgk/trang 46)

https://www.youtube.com/watch?v=1JK5HF0fzXo

Tập đọc : Gà Trống và Cáo (sgk/trang 50)

https://www.youtube.com/watch?v=juBLJnFaq34

LTVC : MRVT: Trung thực- Tự trọng

https://www.youtube.com/watch?v=IfVaQ_UKz5k

LTVC: Danh từ

https://www.youtube.com/watch?v=mOAsCFzERY0

Chính tả : Những hạt thóc giống

https://www.youtube.com/watch?v=FORzI97alZc

Tập làm văn: Viết thư ( Kiểm tra viết)

https://www.youtube.com/watch?v=WxJWSKXH3Es

Tập làm văn: Đoạn văn trong bài văn kể chyện

https://www.youtube.com/watch?v=9Op5pdAAmtE

Khoa học

Sử dụng hợp lí các chất béo và muối ăn

https://www.youtube.com/watch?v=P7WrStgSOCM

Ăn nhiều rau và quả chín. Sử dụng thực phẩm sạch và an toàn.

https://www.youtube.com/watch?v=hMlyRa6CSoY

Lịch sử

Nuớc ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc

https://www.youtube.com/watch?v=dq2jTYAEw-A

Địa lí

Trung du bắc Bộ

https://www.youtube.com/watch?v=dyGHSwKyPqk

Đạo đức

Biết bày tỏ ý kiến (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=NLEhqXuAgd4

Âm nhạc

Ôn tập bài hát: Khăn quàng thắm mãi vai em

https://www.youtube.com/watch?v=V_50afnqHQc

Kĩ thuật

Khâu ghép hai mảnh vải bằng mũi khâu thường (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=ceqKDCpamMo

Mĩ thuật

Những con vật đáng yêu (T3)

https://youtu.be/WSfzDQr3aU0

Thể dục

Tiết 9- 10: Đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi " Bịt mắt bắt để "

https://www.youtube.com/watch?v=a_oTcr8mPlE

Tiết 9- 10: Đổi chân khi đi đều sai nhịp - Trò chơi " Bịt mắt bắt để "

https://www.youtube.com/watch?v=a_oTcr8mPlE

Tiếng Anh

Unit 2: My weekend – Lesson 1+ 2

https://www.youtube.com/watch?v=3vt1aQ56ZeE

Unit 2: My weekend – Lesson 3+ 4

https://www.youtube.com/watch?v=UO09JyyFAAQ


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86