Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 8/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 26

Khối 4 - Bài học trực tuyến Tuần 08

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 4

Tuần 8

Tập đọc

Nếu chúng mình có phép lạ.

https://youtu.be/UdUKreIRT_U

Tập đọc

Đôi giày ba ta màu xanh.

https://youtu.be/k-OT9wJokdk

LTVC

Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài.

https://youtu.be/G3whamHtRh4

LTVC

Dấu ngoặc kép.

https://youtu.be/Uo_TtKNMGJY

Tập làm văn

Luyện tập phát triển câu chuyện

https://youtu.be/QzBzLagF_aw

Tập làm văn

Luyện tập phát triển câu chuyện

https://youtu.be/ERrDhMBYR8Q

Chính tả

Nghe viết: Trung thu độc lập.

https://youtu.be/wgUCojebZW0

Toán

Luyện tập

https://youtu.be/BJzEsKrl9c8

Toán

Tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.

https://youtu.be/xirsoGukI3Q

Toán

Luyện tập

https://youtu.be/4PpP_DgZJqo

Toán

Luyện tập chung

https://youtu.be/-ITwhIC4w7M

Toán

Góc nhọn, góc tù, góc bẹt

https://youtu.be/WHxovGSI1OE

Địa lí

Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên

https://youtu.be/hfeoTlt22Q4

Khoa học

Bạn cảm thấy thế nào khi bị bệnh?

https://youtu.be/zLCcCd15e6E

Khoa học

Ăn uống khi bị bệnh

https://youtu.be/9hKmdNx7i68

Âm nhạc

Học bài Tập đọc nhạc số 2: Nắng vàng

https://youtu.be/34Q3Y3uFslU

Đạo đức

Tiết kiệm tiền của Tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=gFHWfzc7qKQ

Mĩ thuật

Ngày Hội Hóa Trang - Tiết 2

https://www.youtube.com/watch?v=_dwaJ8wfgns

Kĩ thuật

Bài 8: Khâu đột thưa (tiết 1)

https://youtu.be/pNaWERl0dYQ

GD thể chất

Bài 15: Đi thường vòng phải, vòng trái

https://youtu.be/Oa8ieBc_CyI

GD thể chất

Bài 16: Động tác Vươn thở và tay bài thể dục phát triển chung

https://youtu.be/2ZqL9_kKTx8

Tiếng Anh

Unit 3: My things – Lesson 5+6

https://youtu.be/znHJATQUaiI


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86