Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 15/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 33

Khối 4 - Bài học trực tuyến Tuần 09

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 4

Tuần 9

Tập đọc

Thưa chuyện với mẹ

https://www.youtube.com/watch?v=aBCN3P_nrfM

Tập đọc

Điều ước của vua Mi-đát

https://youtu.be/HeE2GeGp-Xs

LTVC

MRVT: Ước mơ

https://youtu.be/HqKod7IQ1a8

LTVC

Động từ

https://www.youtube.com/watch?v=uPLJOh_5Df4

Tập làm văn

Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

https://www.youtube.com/watch?v=P3IIyNXuHh0

Chính tả

Thợ rèn (Nghe – viết)

https://www.youtube.com/watch?v=X5A2TzIkV2A

Toán

Hai đường thẳng vuông góc

https://www.youtube.com/watch?v=MMN61gNVGQw

Toán

Hai đường thẳng song song

https://www.youtube.com/watch?v=WXsDsVcyLFM

Toán

Vẽ hai đường thẳng vuông góc

https://www.youtube.com/watch?v=zPl_E66MDdE

Toán

Vẽ hai đường thẳng song song

https://youtu.be/GXQuE2fC0Mk

Toán

Thực hành vẽhình chữ nhật; thực hành vẽ hình vuông

https://www.youtube.com/watch?v=zrXjWxN5vY0

Lịch sử

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân

https://www.youtube.com/watch?v=v67JEOjDa48

Địa lí

Hoạt động sản suất của người dân ở Tây Nguyên (tt

https://www.youtube.com/watch?v=RWUY6n0cHeQ

Khoa học

Phòng tránh tai nạn đuối nước

https://www.youtube.com/watch?v=e9XALMA4utw

Khoa học

Ôn tập: Con người và sức khoẻ

https://www.youtube.com/watch?v=7a_JjHdt8IU

Đạo đức

Tiết kiệm thời giờ (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=2j5MogvMcTs

Âm nhạc

Ôn tập đọc nhạc số 1, số 2

https://www.youtube.com/watch?v=n85Flan0Fes

Mĩ thuật

Em sáng tạo cùng con chữ (T1)

https://www.youtube.com/watch?v=0f0Gl-zXcvE

Kĩ thuật

Bài khâu đột thưa (tiết 2)

https://youtu.be/oqejjXAytBc

GD thể chất

Động tác vươn thở, tay và chân, lưng - bụng của bài thể dục phát triển chung.

https://www.youtube.com/watch?v=26ZbzjQWBCU

Tin học:

Tin học: Chủ đề 9 Xuất bản tài liệu

https://www.youtube.com/watch?v=me5B8tcydcY

Tiếng Anh

Unit 4: We’re having fun at the beach!- Lesson 1+2

https://youtu.be/f3BHsSK1ea4

Tiếng Anh

Unit 4: We’re having fun at the beach!- Lesson 3+4

https://youtu.be/-nMVvcPdmyA


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86