Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 29/11/2021, 8:0
Lượt đọc: 22

Khối 4 - Bài học trực tuyến Tuần 11

KHỐI 4 – TUẦN 11

MÔN

TIẾT

TÊN BÀI

LINK

T. Việt 8

(8 tiết)

1

LTVC: Luyện tập về động từ

https://youtu.be/eadHaY_YG9o

2

LTVC: Tính từ

https://youtu.be/LaOabhlFQhU

3

TLV: Luyện tập trao đổi ý kiến với người thân

https://youtu.be/ilKon7Oa0Cw

4

TLV: Mở bài trong bài văn kể chuyện

https://youtu.be/rT-4v7vn3kY

5

Chính tả: Nhớ viết Nếu chúng mình có phép lạ

https://youtu.be/tuPq2YfLzMQ

6

Kể chuyện: Bàn chân kì diệu

https://youtu.be/YWGg-ahW8Fs

7

Tập đọc: Ông Trạng thả diều

https://youtu.be/y2QItdnQDdQ

8

Tập đọc: Có chí thì nên

https://youtu.be/YKaMlbVh0-0

Toán

(5 tiết)

1

Nhân với 10,100,1000… chia cho 10,100,1000…

https://youtu.be/i9SG4PhDzto

2

Tính chất kết hợp của phép nhân

https://youtu.be/a5ioBIo32wA

3

Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

https://youtu.be/o-5qtc8yFM8

4

Đề-xi-mét-vuông

https://youtu.be/5ICgmd6_rCE

5

Mét vuông

https://youtu.be/qU0upCd9V-g

Đạo đức

1

Thực hành kĩ năng giữa học kì 1

https://youtu.be/xVLlO6QpYu0

GDTC

(2 tiết)

1

Động tác vươn thở, tay, chân, lưng – bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung

https://youtu.be/-2KVuRcIe6U

2

Trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức” và “ Kết bạn”

https://youtu.be/-2KVuRcIe6U

Âm nhạc

1

- Học hát “Cò lả - Dân ca Bắc bộ”
- Giới thiệu dân ca quan họ Bắc Ninh

https://youtu.be/b0hcqjdchCM

Mỹ thuật

1

Thường thức mĩ thuật. Xem tranh của học sĩ

https://youtu.be/oHqcNdQ9dCs

Kỹ thuật

1

Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa

https://youtu.be/oJIVu_6PWqc

Khoa học

(2 tiết)

1

Ba thể của nước

https://youtu.be/U_5SZpcHGm0

2

Mây được hình thành như thế nào? Mưa từ đâu ra?

https://youtu.be/rLhY0nU060Y

Lịch sử

1

Nhà Lý dời đô ra Thăng Long

https://youtu.be/nwpIh3YQ770

Địa lý

1

Ôn tập (giảm tải không dạy theo CV 3969)

 

Tin học

1

CĐ 11: Quản lý trang trình diễn

https://youtu.be/eLDyFD73gqA

(2 tiết)

2

CĐ 11: Quản lý trang trình diễn

Thể dục

1

Động tác vươn thở, tay, chân, lưng – bụng và toàn thân của bài thể dục phát triển chung

https://youtu.be/-2KVuRcIe6U

1

Trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức” và “ Kết bạn”

https://youtu.be/-2KVuRcIe6U

Tiếng Anh

1

Unit 5_ A funny monkey!_ Lesson 1,2

https://youtu.be/GCJV6QYDEpY


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

87