Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 13/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 20

Khối 4 - Bài học trực tuyến Tuần 13

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 4

Tuần 13

Tập đọc

Tập đọc: Người tìm đường lên các vì sao

https://youtu.be/BzZJVVRQ7lI

Tập đọc

Tập đọc: Văn hay chữ tốt

https://youtu.be/gn5KR7rjL6c

LTVC

LTVC: MRVT: Ý chí - Nghị lực

https://youtu.be/_hbkPktK8Iw

LTVC

LTVC: Câu hỏi và dấu chấm hỏi

https://youtu.be/Zjf9-KHdqN0

Tập làm văn

Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện

https://youtu.be/ZvO6MJteTD4

Tập làm văn

Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện

https://youtu.be/CGD1nzyz_5k

Chính tả

Chính tả: Nghe - viết: Người tìm đường lên các vì sao

https://youtu.be/rcFZjMDYzXc

Toán

Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

https://youtu.be/QqFczI39bQs

Toán

Nhân với số có ba chữ số

https://youtu.be/xCkhIhwX5YM

Toán

Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo)

https://youtu.be/TjQD0LJtQZA

Toán

Luyện tập

Giảm tải

Toán

Luyện tập chung

Giảm tải

Lịch sử

Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần

https://youtu.be/WN6KuqssxTs

Địa lí

Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ

https://youtu.be/WFrSCy2eHwo

Khoa học

Nước bị ô nhiễm

https://youtu.be/d1yl2BvPOdk

Nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm

https://youtu.be/9ZvVFrfpifE

Đạo đức

Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ

https://youtu.be/RZFLHXGAgjI

Âm nhạc

Học hát: Chim sáo- Dân ca Khơ - me

https://www.youtube.com/watch?v=eq7L6rR5Ug4

Mĩ thuật

Sự chuyển động của dáng người ( T2)

https://www.youtube.com/watch?v=c2oaSKM6wqc

Kĩ thuật

Thêu móc xích

https://youtu.be/rfFz9mCrKQk

GD thể chất

Động tác điều hòa bai

https://youtu.be/_OknOiXWsZo

Tiếng Anh

Unit 5_ A funny monkey!_ Lesson 5

https://youtu.be/tibqHD0oVjk

Tiếng Anh

Unit 5_ A funny monkey!_ Lesson 6

https://youtu.be/jbs1X-L_I4U


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86