Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 20/12/2021, 8:0
Lượt đọc: 16

Khối 4 - Bài học trực tuyến Tuần 14

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 4

Tuần 14

TOÁN

Chia một tổng cho một số/76

https://www.youtube.com/embed/tDndF28LuqY

Chia một số có một chữ số/77

https://www.youtube.com/embed/JZe8K-fa21E

Chia một số cho một tích/78

https://www.youtube.com/embed/vbKJj9x8C1Q

Chia một tích cho một số/79

https://www.youtube.com/embed/F1PJt-II7sU

TIẾNG VIỆT

Tập đọc: Chú Đất Nung

https://www.youtube.com/embed/sMk8TCDbTRM

Tập đọc: Chú Đất Nung (tiếp)

https://www.youtube.com/embed/47QTZ2xQp_Q

Chính tả: Chiếc áo búp bê

https://www.youtube.com/embed/1TURs4ALZIw

Kể chuyện: Búp bê của ai?

https://www.youtube.com/embed/oE5FnceYXgs

LTVC: Luyện tập về câu hỏi

https://www.youtube.com/embed/VxxY509E5Es

LTVC: Dùng câu hỏi vào mục đích khác

https://www.youtube.com/embed/AjruWP0m0GQ

TLV: Thế nào là miêu tả ?

https://www.youtube.com/embed/OQVWJaWP7KE

TLV: Cấu tạo bài văn miêu tả đồ vật

https://www.youtube.com/embed/eweGNxuZ0T0

Khoa học

Một số cách làm sạch nước

https://www.youtube.com/watch?v=KPC-TsiQnoM&t=5s

Lịch sử

Nhà Trần thành lập

https://www.youtube.com/watch?v=jVdCcEX2PUA

Địa lí

Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ.

https://www.youtube.com/watch?v=DjoQJ50wVAw

Đạo đức

Biết ơn thầy giáo, cô giáo (tiết 1)

https://www.youtube.com/watch?v=AZ_PKf4-Iqg

Âm nhạc

Ôn bài hát: Chim sáo
Giới thiệu một số nhạc cụ dân tộc

https://youtu.be/ZZlgsFWkxcw

Mĩ thuật

sự chuyển động của dáng người

https://youtu.be/ed-wBFRlXyc

Thể dục

Bài: 27, 28: Ôn bài thể dục phát triển chung

https://youtu.be/jWKaObQnqL4

Tin học

Chủ đề 15: Hoạt cảnh xuất hiện và tạo chú ý

https://youtu.be/yGndCDjq_VA

Tiếng Anh

Unit 6_ Jim's day_ Lesson 1

https://youtu.be/YjVl1M6_8fU

Tiếng Anh

Unit 6_ Jim's day_ Lesson 2

https://youtu.be/k4H1Uh3Ncf8


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86