Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 17/1/2022, 8:0
Lượt đọc: 13

Khối 4 - Bài học trực tuyến Tuần 18

KHỐI LỚP

MÔN

TÊN BÀI

LINK BÀI DẠY

Lớp 4

Tuần 18

 

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 1

https://youtu.be/6CVvPFLmcKo

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 2

https://youtu.be/S3-yUP4M5kw

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 3

https://youtu.be/mS-4cw8Ra_4

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 4

https://youtu.be/zeRVZ9TdS4M

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 5

https://www.youtube.com/watch?v=ZuHZiApFB0o&list=PL8obzXlzJSA6mqSb1DoHWgrZfwjy0_Oo9&index=2

Tiếng Việt

Ôn tập tiết 6

https://www.youtube.com/watch?v=5BI42B8MRPA&list=PL8obzXlzJSA6mqSb1DoHWgrZfwjy0_Oo9&index=3

Tiếng Việt

Ôn tập HKI (Tiết 7)

https://youtu.be/oVwekAqueIo

Tiếng Việt

Ôn tập HKI (Tiết 8)

https://youtu.be/I6duUT2Rh48

Toán

Dấu hiệu chia hết cho 9

https://youtu.be/FFeYZqAWWLc

Toán

Dấu hiệu chia hết cho 3

https://youtu.be/Zd-CS9YPNTs

Toán

Luyện tập trang 98

https://www.youtube.com/watch?v=Uhbx6fxvuig&list=PL8obzXlzJSA6mqSb1DoHWgrZfwjy0_Oo9

Toán

Ôn tập cuối học kỳ 1

https://youtu.be/M6_oCVcJiHI

Toán

Khoa học

Không khí cần cho sự sống

https://youtu.be/F112dQzZNpU

Khoa học

Không khí cần cho sự cháy

https://youtu.be/4aBL4RGoXiU

Lịch sử

Kiểm tra định kì cuối kì 1

 

Địa lí

Đạo đức

Thực hành kĩ năng CKI

https://youtu.be/MnAzcUELZyg

Kĩ thuật

Cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn

https://youtu.be/-7PpMOv_sgI

GDTC

Đi nhanh chuyển sang chậm

https://youtu.be/xBtCnDV6txw

GDTC

Sơ kết HK1

https://youtu.be/MRLlnd6khNg

Âm nhạc

Tập biểu diễn các bài hát đã học

https://youtu.be/iFFJegLZIBk

Mĩ thuật

Bài 18: Ôn tập và kiểm tra các nội dung chủ đề đã học

https://www.youtube.com/watch?v=5nbGtIn-vak

Tiếng Anh

Review 2

https://youtu.be/GZZigTIUTC4


Tác giả: admin

88