Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 4/10/2021, 22:48
Lượt đọc: 22

Khối 5 - Bài học trực tuyến Tuần 03

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 5

 

Tuần 3

Tập đọc

Lòng dân (phần 1)

https://www.youtube.com/watch?v=Y-YJYI73n-M

Tập đọc

Lòng dân (tt)

https://www.youtube.com/watch?v=skWPbRP52os

LTVC

MRVT: Nhân dân

https://www.youtube.com/watch?v=YVkWdHrNAi4

LTVC

Luyện tập về từ đồng nghĩa

https://www.youtube.com/watch?v=essJkBKKzjo

Toán

Luyện tập (tr.14 )

https://youtu.be/l2g1heHjLzE

Toán

Luyện tập chung (tr15 và 16)

https://www.youtube.com/watch?v=fziA6s0khS4&t=53s

Toán

Luyện tập chung (tr15;16)

https://www.youtube.com/watch?v=3meNqL9bph8

Toán

Luyện tập chung.

Ôn tập về số tự nhiên và hỗn số.

Toán

Ôn tập về giải toán (tr.17)

https://www.youtube.com/watch?v=RD5oXF0CGus

Âm nhạc

Ôn: reo vang bình minh TĐN số 1

https://www.youtube.com/watch?v=MvjRqB8aDcc

Mĩ thuật

Sự liên kết thú vị của các hình khối

 

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh (trang 31)

https://www.youtube.com/watch?v=Hd8iR-6KC_s

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh (Trang 34)

https://www.youtube.com/watch?v=XYeoO4YBwII

Chính tả

Nhớ-viết Thư gửi các học sinh

 

Kể chuyện

Chủ điểm «Việt Nam – Tổ quốc em»Lý Tự Trọng (T3)

 

Lịch sử

Ôn tập “Chuyện về Trương định, Nguyễn Trường Tộ và Tôn Thất Thuyết”

 

Địa lí

Khí hậu

https://www.youtube.com/watch?v=Xm1TZiVeqGM

Khoa học

Cơ thể chúng ta được hình thành như thế nào?

https://youtu.be/hKFTPItIDAw

Cần làm gì để cả mẹ và em bé đều khoẻ?

https://www.youtube.com/watch?v=EV1iLVGS3Xc

Đạo đức

Có trách nhiêm về việc làm của mình (T1)

https://www.youtube.com/watch?v=fVFvmyYjmIU

GD thể chất

ĐHĐN, Trò chơi “Bỏ khăn” (T1,2)

https://youtu.be/gYhb5yLXs6Y

Tiếng Anh

Unit 1: The Ancient Mayans! Lesson 1+ 2

https://youtu.be/h0FJrTodi-M

Tiếng Anh

Unit 1: The Ancient Mayans! Lesson 3+ 4

https://youtu.be/HHedzdy7IB4


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163