Chào mừng bạn đến với website Tiểu Học Lại Hùng Cường
Thứ hai, 25/10/2021, 8:0
Lượt đọc: 38

Khối 5 - Bài học trực tuyến Tuần 06

Khối lớp

Môn

Tên bài

Link bài dạy

Lớp 5

Tuần 6

Tập đọc

Sự sụp đổ của chế độ A-pác-thai

https://youtu.be/84mChewNvbU

Tập đọc

Tác phẩm của Si-le và tên phát-xít

https://youtu.be/92pUxr7RXS8

LTVC

MRVT: Hữu nghị - Hợp tác

https://youtu.be/pwNqb3GSqsE

Tập làm văn

Luyện tập làm đơn

https://youtu.be/W3spOz7T1uE

Tập làm văn

Luyện tập tả cảnh

https://youtu.be/Umw5fg1fjTQ

Chính tả

Ê-mi-li, con...

https://www.youtube.com/watch?v=-QAJRFf7Bi0

Toán

Luyện tập trang 28

https://www.youtube.com/watch?v=_6fjJgo_kAw

Toán

Héc ta

https://www.youtube.com/watch?v=I8IjwO22Awo&t=2s

Toán

Luyện tập

https://www.youtube.com/watch?v=FwJOjiE72aU

Toán

Rèn đổi đơn vị đo diện tích

Bài Word

Lịch sử

Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước

https://youtu.be/-2xnUVtQh00

Địa lí

Đất và rừng

https://youtu.be/_wfeZ9RYNeI

Khoa học

bài 9-10: Thực hành: Nói không với chất gây nghiện (sgk/trang 20)

https://youtu.be/gZqyG75nToc

Khoa học

Đạo đức

Có chí thì nên (tiết 2)

https://youtu.be/4_U4v-EWlSQ

Âm nhạc

Tập đọc nhạc số 2_ Nghe nhạc

https://youtu.be/yTSdyiLIg3Y

Mĩ thuật

chủ đề 3 :âm nhạc và sắc màu ( tiết 2 )

 

Kĩ thuật

Chuẩn bị nấu ăn

https://youtu.be/l2837HBBDPw

GD thể chất

Đội hình đội ngũ.Trò chơi “ Chuyển đồ vật”

https://www.youtube.com/watch?v=QVRbhWEYj68

GD thể chất

Đội hình đội ngũ.Trò chơi “ Lăn bóng bằng tay”

https://www.youtube.com/watch?v=Xm_-SB-K6K0

Tiếng Anh

Unit 2: Our vacation – Lesson 5+6

https://youtu.be/ENCgMWruhwY

Tin học

Chủ đề 6: Truyền thông kĩ thuật số

 


Tác giả: admin
Nguồn tin: TH LHC

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

86